Dansk nationalisme | DHO noter

Indledning
Fagene Dansk og Historie er to humanistiske fag, og jeg vil derfor også benytte en samfundsfaglig vinkel til belyse min problemstilling, på baggrund af metoderne inden for humaniora, der er humanismens vigtigste rødder.

For at få inkorporeret dansk, vil jeg anvende diverse analytiske metoder, til at analyserer de givende dansk faglige tekster, som jeg beskæftiger mig med ud fra sproglige, æstetiske, mediemæssige og kommunikative synsvinkler.

Uddrag
Det er dog ikke sådan, at nationalister altid lever op til samtlige af de seks idealer. Nationalisme er ikke som sådan en politisk ideologi, da den ikke forholder sig til en lang række væsentlige politiske og sociale spørgsmål.

Smith skriver videre: ”Nationalisme opnår kun altafgørende betydning i forbigående perioder med kriser som nationsdannelse, erobringer

udefrakommende trusler, omstridte territorier, eller når det indadtil opfattes, som om man domineres af en fjendtlig etnisk eller kulturel gruppe.”

I denstoredanske.dk (se kilder) bliver nationalisme defineret på følgende måde: ”(...) i daglig tale en stærk eller yderligtgående nationalfølelse

der ofte er forbundet med fremmedhad, racisme og aggressiv militarisme.” Denne definition lægger altså vægt på nationalismens destruktive potentiale, som har vist sig op gennem historien.

Gennem tiden har der været to nationsbegreber, der både har overlappet og været i konkurrence: det franske og det tyske.

Det franske nationsbegreb lægger vægten på sprog, kultur og det at være del af et bestemt politisk-kulturelt fællesskab.

Indtil 1990erne gav Frankrig automatisk indfødsret til alle, som fødtes på fransk territorium. Det tyske nationsbegreb lægger vægt på fødsel og afstamning i lighed med ideen om en fælles historie og kultur.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu