Danmarks økonomi | SRO | 10 i karakter

Indledning
Økonomi er et centrelt omdrejningspunkt indenfor den politske verden. Der sidder folk dagligt og kigger på hvilke politiske tiltag der ville være passe bedst til det vilkårlige samfund.

De sidder altså og kigger på hvilke instrumenter der kan influere den økonomiske situation, hvori alle udfald skal tages i betragtning i forhold til de justeringer der eventuelt bliver foretaget.

Det som derfor vil blive centralt for denne opgave, vil blive at kigge på hvilke økonomiske implementeringer vil passe bedst til den økonomiske situation som Danmark befinder sig i med henblik på starten af 2020.

For at kunne vurdere dette, vil der blive redegjort for den finanspolitiske multiplikator, med henblik på at kunne anskue den samlede virkning af disse justeringer og ingreb, ved at kigge på sammenhængen af de faktorer der indgår i multiplikatoren og hvile størrelser der optræder.

Indholdsfortegnelse
Indledning 2
- Multiplikator 3
- Runder som uendelig rækker 6
Danmarks økonomiske situation 10
- Arbejdsløshed 11
- Inflation 12
- BNP 13
Finanspolitik eller pengepolitik 14
Konklusion 16
Litteraturliste/kilder 17
- Bøger: 17
- Internetmateriale: 17

Uddrag
Der kan her udledes af de to modeller, at desto mindre importkvote og skattetryk, des større er forbrugskvoten, og heraf multiplikatoreffekten som vist i først model.

Disse ingreb der bliver indreb der bliver foretaget kan også opfattes som en sum af en masse led; når der bliver spyttet penge ud i samfundet, vil de gå igennem et kredsløb.

Som tidligere benævnt, vil visse mængder af de udpumpede penge frafalde den økonomiske vækst i form af skat, opsparing og import.

Når så de udmpumpede penge har været igennem denne process, starter den forfra og skal igennem kredsløbet igen. Disse omgange i kredsløbet betegnes som runder, og vil blive gjort rede for i det følgende afsnit.

---

Første led udtrykker, at dette er en række af kvotienter hvor der er uendelige mange led på summen. Grunden til at summen bliver et endeligt tal, er at ledende hurtigt bliver små, og at det er et tal mellem 0 og 1. Det kan også udtrykkes som: r E]0; 1[

Om det gælder også at kvotientrækken er konvergent, at den nærmer sig, men aldrig overskrider en bestemt værdi.

N=0 fortæller os, at n starter i 0, og at den tilsvarende vil have slutværdien uendeligt, som noteret øverst på sigma tegnet. Til sidst kan der siges om r, at den repræsentere

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu