Analyse af Danmarks forsyningsbalance | International økonomi

Indledning
Analyse af udviklingen af Danmarks forsyningsbalance i perioden 2017 - 2019

I analysen vil jeg med udgangspunkt i bilag 1, analysere udviklingen i dansk økonomi fra 2017 - 2019. I analysen har jeg tænkt mig at inddrage information og data om lønniveau

renteniveau, huspri-ser, aktiepriser, forbrugertillid, erhvervstillid, priskonkurrence, valutakursudvikling og konjekturni-veau ift. Danmarks væsentligste eksportmarkeder, for at belyse årsagerne til udvikling og prognoserne i den danske økonomi.

Uddrag
Med udgangspunkt i bilag 1 kan man under kategorien ”national account” se udviklingen i Danmarks forsyningsbalance i den pågældende periode.

Hvis man starter med at analysere anvendelsessiden som omfatter privat- og offentligt forbrug samt investeringer og eksport, så sker der ikke den største ud-vikling ift. privat- og offentligt forbrug i perioden som hhv. oplever en stigning på 0,9 %-point og -0,1 %-point fra 2017 - 20191.

Dette kan derfor også tolkes som stabil i deres udvikling. Men ift. pri-vat- og offentligt investeringer så forekommer der en markant udvikling i denne indikator.

Den samle-de investering ”gross fixed investment” havde i starten af perioden en stigning på 4.5%, året efter er den stigningen blevet forhøjet med 3,2 %-point, til en stigning på 7,4% i vækst 2018.

Men den for-ventede vækst i år 2019 er blevet nedgraderet til 2,6% fra 7,4% året før. Dette kan skyldes den forven-tede nedgradering i forretnings investeringer og private investeringer, som er med til at hive den sam-lede investering ned.

I 2017 havde de hhv. en stigning på 5.9% og 8.7% Året efter steg den udvikling til 8.6% og 9.9%, men i år 2019 har Danske Bank nedgraderet prognosen for forretnings investerin-ger og private investeringer til en vækst på hhv. 1.3% og 6.2%, hvilket er et fald i væksten med 7.5 %-point og 3.7 %-point .

Grunden til denne prognose af Danske Bank kan skyldes, at man i 2019 forventer en stigning i renten, som kan være med til at formindske forretnings investeringer og private investeringer.

Ift. private investeringer så vil de, som har fortaget et 30-årligt boliglån ved slutningen af år 2019 nå en rente på 3%. ECB vil hæve renten i 3. kvartal af 2019.

Dertil forventes det at National Banken vil følger ECB’s rentebeslutning1. Nykredit, som har udarbejdet denne prognose, forudser, at renten først vil blive hævet til 2.5% og ultimo 2019 nå 3% .

En anden faktor som er med til at private investeringer er nedjusteret kan også skyldes uroen på aktiemarkedet.

Efter mange år med høje afkast oplevede man i år 2018 et negativt afkast på 4,3%. C25-indekset havde alene et negativt afkast på 4.8%, skyldes markant store kursfald i Danske Bank og Novo Nordisk aktier som udgør over 25% af markedsværdien.

Som det fremgår af bilag 2 kan man se at de fleste sektorer har oplevet et negativt afkast, hvor F&P, forsikrings- og pensionssektoren, har haft et minus afkast på 7.3%.

Den offentlige sektor er dog den sektor, som er den ene af to sektorer, der har haft et positivt afkast sammen med erhvervssektoren3.

Men denne årsag skyldes, at de to sektorers porteføljer har en overvægt af Ørsted aktier, som på et år har haft en vækst på 32,9% .

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu