Danmarks økonomi | Samfundsfagsopgave | 10 i karakter

Problemformulering
Hvad er årsagen til en økonomisk krise, hvilken indvirkning har en økonomisk krise på den danske økonomi, og hvilke konsekvenser har det for samfundet?

Indholdsfortegnelse
Danmarks økonomi
- Problemstilling:
- Det økonomiske kredsløb
- Hvad er høj- og lavkonjunktur?
- Kendetegn ved økonomisk krise
- Hvilken indvirkning har en økonomisk krise på den danske økonomi?
- Hvilke konsekvenser havde det for samfundet?
- Hvordan regulerer politikerne økonomien under en økonomisk krise?
- Hvad gør man for at sikrer det ikke sker igen?

Uddrag
Det økonomiske kredsløb er en model som beskriver pengekredsløbet i vores samfund. Modellen hjælper os med at danne et overblik over sammenhængene i samfundsøkonomien

og hjælper os med at forstå årsager og konsekvenserne af en økonomisk krise senere.
Modellen indeholder følgende fire sektorer:

• Butikker og virksomheder
• Husholdninger
• Banker
• Det offentlige

Bankerne låner penge til folk, folk køber varer fra virksomheder. Virksomhederne betaler skat til staten og løn til arbejdere.

Det kan være virksomheden har et lån i banken, og derfor skal betale afdrag. Den offentlige sektor betaler til alt offentligt arbejde og tjener penge ved skatter og moms.

På den måde, har alle sektorer en rolle i samfundsøkonomien. Pengene er hele tiden i omløb, derfor er der mange faktorer som bestemmer, hvor mange penge der er i omløb.

---

for højkonjunktur, mens nedgang i økonomien kaldes lavkonjunktur. Man kan sige at høj- og lavkonjunktur, er det som afgør hvor mange penge du har mellem hænderne.

Der er aldrig stilstand i en markedsøkonomi, derfor er et lands økonomi altid i bevægelse. Der er en form for rytme i konjunkturerne, men denne rytme er dog uregelmæssig

og kan derfor ikke forudsiges flere år frem i tiden. Konjunkturen påvirker en række faktorer i samfundet, som har en betydning for markedsøkonomien.

Disse faktorer er bl.a. følgende:
• Arbejdsløshed
• Forbrug
• Investeringer
• Valuta- og aktiekurser
• Landets BNP
• Inflation i landet.

Svingningerne påvirker altså ikke kun en bestemt gruppe i samfundet, men påvirker alle borgere i landet.

Højkonjunktur er, når svingningerne er i toppen i en længere periode. Med sådan et økonomisk opsving stiger bruttonationalproduktet (BNP).

BNP er betegnelsen for et lands samlede produktion, over et bestemt tidsrum. Typisk over et år. BNP angiver altså værdien af de varer og ydelser, som et land har produceret.

Når produktionen stiger, ansætter virksomhederne typisk flere folk, til at klare den øgede produktion. På den måde falder arbejdsløsheden.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu