Danmarks klimapolitik | Noter IØ

Indholdsfortegnelse
4.2.2 Danmarks klimapolitik
4.1.2 Danmarks miljøpolitik
4.2 Klimapolitik
4.2.1 Økonomiske instrumenter
5.2 Hvilket samspil der er i mellem økonomisk vækst i dk og hensyn til miljøet
5.3 Målkonflikt

Uddrag
4.2.2 Danmarks klimapolitik
Danmarks har kun stået for 0,10% af verdens samlede CO2 udledning

men siden klimadebatten startede i 1980’erne har vi været i front på det område. Blandt andet ved at indføre en afgift på CO2-udslip samt CO2-kvoter for de store danske energitunge virksomheder indenfor el- og varmeproduktion

råstofudvinding, industri og olieudvinding. Som vil sige, at hvis en virksomhed udleder mere CO2, end den har fået tildelt i kvoter, er der to muligheder.

Enten at nedbringe CO2-udslippet ved at investere i CO2-besparende teknologi, eller købe kvoter på det frie kvotemarked i EU.

Derudover er der lagt CO2-afgift på husholdningerne og transportsektoren (persontransport på veje, med skib og med fly).

Trods stigning i den danske produktion har CO2 udslippet i Danmark ligget stabilt, hvor årsagen er, at naturgas har erstattet olien, samt fokusset på vedvarende energi, som nu dækker 80% af Danmarks elforbrug.

4.1.2 Danmarks miljøpolitik
Danmarks miljøpolitik har i adskillige år været baseret på administrative indgreb, hvor man går direkte ind og regulering i form af udledningskvoter

påbud og fastsættelse af miljøstandarder. Der er dog sket en ændring, og de økonomiske styringsinstrumenter har fået en mere central rolle i miljøpolitikken, og miljøafgifter har nu fået en central plads.

Derudover er der stor fokus på tilskud til vedvarende energi. Den danske miljøpolitik har opnået flotte resultater set i et internationalt perspektiv.

Danmarks energiforbrug er næsten ikke steget de sidste 30 år, selvom der har været store stigninger i den danske produktion

men miljøpolitikken kan også vise pæne resultater på andre områder. Især er bla, luftforureningen i Danmark blevet reduceret markant.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu