Danmarks inflation | Noter

Indholdsfortegnelse
OPGAVE 16.3 DANMARKS INFLATION – I HISTORISK PERSPEKTIV
1. Nævn nogle mulige årsager til, at inflationen under de to verdenskrige var høj.

2. Gør rede for, hvorfor der var deflation under den økonomiske krise i 1920'erne og begyndelsen af 1930'erne.

3. Korea-krigen (1950-1953) betød en kraftig stigning i råvarepriserne på det globale råvaremarked. Gør kort rede for, hvorfor krigshandlinger ofte får råvarepriserne til at stige.

4. Hvilken slags inflation medførte dette i Danmark (jvf. figuren)?

5. Højkonjunkturen i 1960'erne fik priserne i Danmark til af krybe opad. Hvilken slags inflation var der her tale om?

6. Oliekriserne satte deres spor i inflationstallene. Hvilken slags inflation blev Danmark ramt af her?

7. Efter den 2. oliekrise - dvs. fra midten af 1980'erne og årene frem – begyndte inflationen at falde, og i løbet af 1990'erne nåede den i Danmark ned på 2-3 pct., hvor den stort set har ligget siden. Den samme udvikling ses i andre industrilande. Nævn årsagerne til dette skift i inflationsniveauet.

OPGAVE 16.4 INFLATIONEN I DANMARK – LIGE NU
a. Hvor meget er forbrugerpriserne i alt steget i forhold til samme måned året før?

b. Foretag en analyse af prisudviklingen det seneste års tid på de enkelte varer og tjenesteydelser – og peg på mulige årsager til de observerede forskelle i prisudviklingen på de forskellige produktgrupper.

c. Giv en vurdering af inflationsniveauet i Danmark lige i øjeblikket og diskutér, om det er relevant med økonomiske indgreb.

d. Gør rede for nogle økonomiske politikker, som kunne være relevante for Danmark at tage i brug, hvis inflationen er for høj?

e. Diskutér hvilke af disse politikker, som er mest realistiske at gennemføre.

OPGAVE 16.5 INFLATIONEN I EU – LIGE NU
1. Beskriv kort det aktuelle inflationsniveau i de viste EU-lande.

2. Peg på mulige årsager til de observerede forskelle. Inddrag så vidt muligt de forskellige inflationstyper i din forklaring.

3. Hvordan vil forskellene i inflation kunne tænkes at påvirke de enkelte eurolandes konkurrenceevne?

4. Diskutér, hvilken pengepolitik ECB bør føre i den aktuelle situation?

Uddrag
1. Nævn nogle mulige årsager til, at inflationen under de to verdenskrige var høj.
• Efterspørgselsinflation
• Begrænset mængde af råvarer
• faldende udbydere af fødevarer
• Smallere sortiment i supermarkederne
• Stor efterspørgsel
• Pengemængdeinflation
• Behovet for pengesedler vokser
• Staten trykker og udsteder for mange pengesedler

2. Gør rede for, hvorfor der var deflation under den økonomiske krise i 1920'erne og begyndelsen af 1930'erne.

• Krisen gav sig første gang markant udslag på New Yorks børs, New York Stock Exchange, på Wall Street, da kurserne i 1929 styrtdykkede 29/10

den sorte tirsdag; i tiden derefter faldt verdensmarkedspriserne på råvarer, og arbejdsløsheden begyndte at stige.

• Pga. faldende amerikansk import og de faldende priser forplantede krisen sig fra USA til Europa og en lang række råvareproducerende lande, og i løbet af 1930 udviklede forholdene sig til en verdensomfattende depression

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu