Rente og Inflation | IØ aflevering

Metode

Denne opgave vil omhandle rente og inflation, hvor gruppen med udgangspunkt i de taksonomiske niveauer vil udarbejde opgaven på bedst mulig vis.

Gruppen vil til start redegøre for rente, inflation og realrenten, som alle 3 er helt grundlæggende og essentielle begreber for opgavens udformning. Hertil vil vi vise en grafisk udvikling i eurolandenes inflation og rente. Det gøres med udgangspunkt i ECB´s rente og gennemsnit for eurolandenes inflation. Med udgangspunkt i redegørelsen foretages en analyse af årsagerne bag inflationens og rentens udvikling i eurolandene.

I forlængelse heraf forklares de forskellige årsager til deflation og negativ rente og ligeledes sammenhængen mellem rente og inflation. Dernæst vil vi med udgangspunkt i analysen diskuterer, hvem der kan have fordele og ulemper ved hhv. inflationens og rentens udvikling i eurolandene.

Som afrunding på opgaven vil vi foretage en vurdering af, hvilke økonomiske politikker der med fordel kan iværksættes i euro-landene med henblik på at nå ECB´s mål på omkring 2% inflation.

Indholdsfortegnelse
Metodeafsnit - Side. 3
Redegørelse for rente, inflation og realrente - Side. 3
Årsagerne bag inflationens og rentens udvikling i eurolandene - Side. 7
Diskussion om de fordele og ulemper der er ved hhv. inflationens og rentens udvikling i eurolandene. - Side. 8
Vurdering af økonomiske politikker - Side. 8

Uddrag
Inflation er et begreb som betyder, at der opstår en procentvis prisstigning på varer. Det indgår også i de samfundsøkonomiske mål at man vil have stabile priser- en inflation omkring eller lidt under 2%.

For at finde den procentvise stigning i priserne, anvender man ofte forbrugerprisindekset, som viser udviklingen i prisniveauet på varer (både danske og udenlandske).

Priserne er detailprisen (dvs. inklusiv moms, afgifter og statstilskud til varerne). Inflationen kan også måles på en anden måde, nemlig nettoprisindekset.

Det viser de priserne fraregnet moms, afgifter og tilskud modsat forbrugerprisindekset.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu