Inflation IØ aflevering

Opgavebeskrivelse
Opgave A
1. Hvordan vil prisudviklingen blive påvirket af følgende tænkte hændelser
a. Prisen på en tønde olie stiger
b. Importen af billigt tøj, sko, telefoner mv. fra Kina, Vietnam og andre asiatiske lande stiger kraftigt
c. Kursen på amerikanske dollar og svenske kroner stiger markant
d. Euroen falder i værdi over for dollar.
e. I forbindelse med overenskomstforhandlingerne øges lønningerne betydeligt mere, end produktivitet stiger
f. Moms og afgifter på en række varer nedsættes

2. Angiv, hvis det er muligt, hvilken af de tre årsager til inflation der i de enkelte tilfælde er talte om.

3. I hvilke perioder inden for de seneste 15 år har overstående hændelser fundet sted? Benyt fx Danmarks Statistik og Nationalbankens hjemmeside for information om prisudviklingen og valutakurserne.

4. Sammenhold observationerne med den generelle prisudvikling. Kan hændelserne genfindes i den generelle prisudvikling?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Opgave B
I denne opgave skal du tage udgangspunkt i udviklingen i forbrugerprisindekset siden 2011 og i nedstående artikel fra Berlingske Tidende.

1. Find tal for prisudviklingen siden 2011 via Statistikbanken på Danmarks Statistiks hjemmeside. Redegør for udviklingen i inflationen siden 2011.
2. Hvad kaldes det, hvis inflationen i længere perioder ligger under 0 pct.?
3. Hvilket mål har ECB for inflationsniveauet?
4. Hvilke problemer er der ved en meget lav eller negativ inflation?
5. Gør rede for årsagerne til den historisk lave inflation i 2015. Gennem hvilken kanal/mekanisme er inflationen ifølge artiklen blevet påvirket?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Opgave C
I denne opgave skal du bruge Danmarks Statistiks prisberegner. Her kan du se, hvordan prisudviklingen har været i Danmark siden år 1900. Gå ind på: dst dk og søg efter prisberegner.

1. Undersøg, hvor meget 100 kr. i dag svarede til:
a. Da du blev født.
b. Da en af dine forældre blev født.
c. Da en af dine bedsteforældre blev født.

2. Nu kan du ændre tabellen, så du tager 100 kr. som udgangspunkt i det år du, dine forældre og dine bedsteforældre blev født. Undersøg hvor stor den samlede inflation har været:
a. Siden du blev født
b. Siden en af dine forældre blev født
c. Siden en af dine bedsteforældre blev født

3. Anvend prisberegneren til at finde den samlede inflation i forskellige årtier:
a. 1970-1980
b. 1980-1990
c. 1990-2000
d. 2000-2010

4. Forklar, hvad resultatet viser om udviklingen i perioden 1970-2010.

5. Angiv nogle mulige årsager til den forskellige udvikling i inflationen i de forskellige årtier.

Uddrag
I 1973 skete den første oliekrise, det gjorde at efterspørgslen faldt, pga. højere oliepriser og så steg arbejdsløsheden. Dog steg inflationen stadig i midten af 1970’erne Danmark og i de fleste andre lande.

Det var pga. den importerede inflation, da Danmark på det tidspunkt importerede alt sin olie. Oliepriserne steg, og disse prisstigninger forøgede virksomhedernes omkostninger, som resulterede i at priserne røg i vejret.

Økonomer peger på, at periodens stigende priser skyldtes omkostningsinflation. Omkostningsinflation sker når der er inflation og arbejdsløshed på samme tid. Det kan f.eks. være at der er nogle fagforeninger der har succes ved at kræve lønstigninger i perioder, hvor arbejdsløsheden stiger.

Det giver en stagflation, altså en stigende inflation, men en faldende produktion. Og det var lige præcis det der skete i denne periode. Fagforeninger krævede lønstigninger som pga. de stigende oliepriser, og i midten af 1970'erne opleves lønstigninger på over 20 pct. årligt.

I midten af 1980’erne opstod der et generelt fald i inflationen i hele verden. Det var især pga. den monetaristiske skole bredte sig i de økonomiske kredse, de mener at inflationsbekæmpelse er det vigtigste punkt når der skal føres økonomisk politik.

Det resulterede i at mange lande begyndte at føre stram økonomisk politik for at bekæmpe inflation.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu