Danmarks inflation i historisk perspektiv – IØ Opgave

OPGAVE 16.3 DANMARKS INFLATION – I HISTORISK PERSPEKTIV:
1. Nævn nogle mulige årsager til, at inflationen under de to verdenskrige var høj.
2. Gør rede for, hvorfor der var deflation under den økonomiske krise i 1920’erne og begyndelsen af 1930’erne.
3. Korea-krigen (1950-1953) betød en kraftig stigning i råvarepriserne på det globale råvaremarked. Gør kort rede for, hvorfor krigshandlinger ofte får råvarepriserne til at stige.
4. Hvilken slags inflation medførte dette i Danmark (jvf. figuren)?
5. Højkonjunkturen i 1960’erne fik priserne i Danmark til af krybe opad. Hvilken slags inflation var der her tale om?
6. Oliekriserne satte deres spor i inflationstallene. Hvilken slags inflation blev Danmark ramt af her?
7. Efter den 2. oliekrise – dvs. fra midten af 1980’erne og årene frem – begyndte inflationen at falde, og i løbet af 1990’erne nåede den i Danmark ned på 2-3 pct., hvor den stort set har ligget siden. Den samme udvikling ses i andre industrilande. Nævn årsagerne til dette skift i inflationsniveauet.

OPGAVE 16.4 INFLATIONEN I DANMARK – LIGE NU:
a. Hvor meget er forbrugerpriserne i alt steget i forhold til samme måned året før?
b. Foretag en analyse af prisudviklingen det seneste års tid på de enkelte varer og tjenesteydelser – og peg på mulige årsager til de observerede forskelle i prisudviklingen på de forskellige produktgrupper.
c. Giv en vurdering af inflationsniveauet i Danmark lige i øjeblikket og diskutér, om det er relevant med økonomiske indgreb.4,8
d. Gør rede for nogle økonomiske politikker, som kunne være relevante for Danmark at tage i brug, hvis inflationen er for høj?
e. Diskutér hvilke af disse politikker, som er mest realistiske at gennemføre.

OPGAVE 16.5 INFLATIONEN I EU – LIGE NU:
1. Beskriv kort det aktuelle inflationsniveau i de viste EU-lande.
2. Peg på mulige årsager til de observerede forskelle. Inddrag så vidt muligt de forskellige inflationstyper i din forklaring.
3. Hvordan vil forskellene i inflation kunne tænkes at påvirke de enkelte eurolandes konkurrenceevne?
4. Diskutér, hvilken pengepolitik ECB bør føre i den aktuelle situation?

 

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave

  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal

Premium 39 DKK pr måned

  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang her