Coronakrisen i et globalt og samfundsøkonomisk perspektiv

Indholdsfortegnelse
Redegør indledningsvist for hvad globalisering er. kom i den forbindelse ind på de tre forskellige former for globalisering
Forklar hvilken rolle globaliseringen spiller for udbredelsen af coronavirus
Du skal nu bruge begreberne økonomisk globalisering og politisk globalisering til at forklare nogle forhold ved krisen, vi befinder os i.
Statsministeren snakker i disse tider meget om, at man skal udvise samfundssind. forklar hvad det vil sige.
Regeringen har præsenteret flere såkaldte hjælpepakker, der bl.a. skal holde hånden under virksomhederne og lønmodtagerne. forklar hvorfor staten vælger denne strategi. brug i den forbindelse det økonomiske kredsløb (kom hele vejen rundt i det) og de samfundsøkonomiske mål.
Det koster staten mange milliarder at hjælpe virksomhederne og deres ansatte. der kommer så at sige ’et hul’ i statskassen fremover. hvilke muligheder har staten for at få de penge ind igen? her skal du bl.a. inddrage noget finanspolitik.

Uddrag
Overordnet handler globalisering om, at afstanden mellem mennesker er blevet kortere. Mennesker, penge, ideer, erfaringer, viden og varer flyder rundt mellem landene i hele verden, og de enkelte lande har igennem de seneste små 50 år fået en større afhængighed af andre lande end dem selv.

Hvor landene førhen i langt højere grad var i stand til at producere selv, og i det hele taget ”tage vare” på sig selv, påvirkes det enkelte land i langt højere grad af den udvikling der sker i resten af verden. Dette kommer til udtryk både kulturelt, økonomisk og politisk.

Det kulturelle aspekt er nok dem form for globalisering, som flest mennesker føler sig direkte påvirket af og føler sig som en del af. Det handler om, at vi kommer i mere direkte kontakt med andre kulturer end vores egen.

Det kan f.eks. være igennem tv, internet, sport, musik, mad, religion, sprog og mærkevarer. Den kulturelle globalisering kommer også til udtryk i form af den stigende turisme og immigration verdens lande oplever.

Økonomisk globalisering handler om, at landene verden over oplever en øget gensidig afhængighed gennem øget samhandel, finansielle transaktioner og etablering af globale produktionsnetværk.

Et kendetegn ved økonomisk globalisering er, at større virksomheder i de rige lande, i høj grad, flytter produktionen til lande, hvor vilkårene er mere favorable.

Det kan være fordi produktionen kan gøres billigere andetsteds, eller fordi en større købedygtig målgruppe findes andetsteds. Et andet kendetegn er, at der er sket en voldsom stigning i handlen med valuta, aktier og obligationer landene imellem.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu