Problemformulering
Jeg vil gerne starte med at redegøre for hvordan virksomheden Danish Crowns økonomiske situation er, og hvordan den har været de seneste år.

Dernæst vil jeg gerne med brug af relevante kilder og modeller analysere om virksomheden forholder sig til CSR, og hvilke konsekvenser det har haft på virksomheden indtil nu.

Til sidst vil jeg vurdere og diskutere om CSR får en afgørende betydning for virksomheden på længere sigt.

Indledning
Jeg har valgt at skrive om virksomheden Danish Crown, og jeg har under dette emne valgt, at komme ind på CSR, som spiller en stor rolle i de fleste virksomheder i dag.

Danish Crown er en dansk international fødevarevirksomhed, som primært sælger svine- og oksekød. Virksomheden er en kendt dansk virksomhed, som har hovedkvarter i den danske by Randers.

Danish Crown er udover at være kendt i Danmark, så er virksomheden også verdens største svinekødseksportør, og er kendt for at have produktioner i Danmark, Kina og i mange lande i Europa.

Danish Crown er ikke blot en virksomhed med en stor omsætning og kendt status, men det er også en virksomhed med en meget lang, og interessant historie, som også kendetegner denne populære virksomhed i dag.

Indholdsfortegnelse
Resume: 3
Problemformulering: 3
Indledning: 4
Metode/afgrænsning: 4
Redegørelse: 5
Danish Crown som virksomhed 5
Et kig på regnskabet 5
Analyse: 6
Kort om CSR 6
Danish Crowns CSR og bæredygtighed 7
Kort afrunding af min analyse af Danish Crowns hjemmeside 8
Kort resume af debatten: 9
Genreblomsten: 9
Konklusion på mine 2 analyser 11
Vurdering og konklusion 11
Litteraturliste 12
Bilag 12

Optimer dit sprog - Klik her og bliv verdensmester i at skrive opgaver

Uddrag
Danish Crown som virksomhed
Danish Crown er en virksomhed, som startede helt tilbage i år 1887 i den danske by Horsens.

Det hele startede 14 juli i 1877, hvor hele 500 bønder fra Horsens området sammen, og stiftede det vi kender, som Danish Crown i dag.

Det hele startede med, at de forskellige bønder samlede sig, og holdt en generelforsamling. De købte jorden, som de skulle bruge til slagteriet, satte de forskellige materialer op, og det gjorde, at de d. 22. december 1877 stod klar til og slagte de første svin.

Dette var en begivenhed, som skabte stor interesse rundt omkring i Danmark, og det gjorde dem meget populære, som de stadig er den dag i dag. De slagter blandt andet også dyr fra andre europæiske lande som Sverige, Tyskland og Polen.

Et kig på regnskabet
Virksomheden har samme med deres mange andelsejere gået forrest mod bæredygtighed de senere år

og det er på trods af, at de sætter rekordår og slutter året 2020/21 med et overskud på lige knap 2,2 milliarder kroner.

Det er værd at bemærke når man kigger nærmere på deres resultatopgørelse, at deres nettoomsætning altså deres evne til at sælge så meget som muligt hvert år, har været stigende fra 2018/19 til 2019/20

hvor den i året 2020/2021 har taget et lille fald, som er naturligt for virksomheder rundt omkring i verden i netop dette år.

Corona ramte verden, og det påvirkede bestemt også virksomheden Danish Crown der på trods af et Corona nedlukket land alligevel har skabt et overskud, og formået at bibeholde deres stærke resultatopgørelse.

Det har været særdeles vigtigt for Danish Crown at komme ud med et stærkt overskud i netop år 2020/21

og det har det, fordi at fremtidige investeringer i specielt det grønne miljø altså bæredygtighed bliver stigende for hvert år, og det har en afgørende rolle for hvordan virksomheden også virker til at være når folk i samfundet snakker om dem

som jeg også nærmere vil komme ind på i min analyse. Derudover bemærker man altså også, at de i en af deres sværeste perioder i virksomhedens levetid alligevel formår at optimere og forøge deres medarbejdere, og altså ansætte flere og flere for hvert år der går.

De er altså gennemsnitligt steget fra 41 til 50 medarbejdere i året 2019/20 til 2020/21 regnskabsåret. Derudover er deres administrations altså steget 4 millioner fra 30 til 34 millioner i omkostninger.

Alt tyder altså derfor på, at det er en virksomhed i vækst, og med en tro på, at administrationen og virksomheden vækster og bliver til en succes.

Alt tyder på at virksomheden er i vækst, og derfor er i gang med at forøge på deres administrative poster, og dette ser man også på deres regnskaber hvor resultat før skat også er steget fra 1.857 til 2.026 millioner

som er en markant stigning på et regnskabsår, hvor flere ting har kunne påvirke virksomheden i en negativ retning.

Derfor har virksomheden altså en positiv vækst, som er vigtigt for analysedelen, hvor jeg gennem analyser vil analysere mig frem til om virksomheden har overskud

og penge nok til at satse endnu mere på fremtidige grønne tiltag, hvor det ikke er pengene der skal have indflydelse på valget om en grønnere fremtid.

Så virksomheden befinder sig altså i en periode nu, hvor deres virksomhed er klar til at ekspandere og udvikle nye grønne tiltag, fordi deres virksomhed er i så stort et overskud, at økonomien ville kunne holde til det.