Indholdsfortegnelse
Med udgangspunkt i det vedlagte tekstmateriale bedes du gøre følgende:
1. Udvælg og beskriv kort en udfordring (positiv eller negativ) i relation til Danish Crowns eksterne- og interne forhold.
2. Analyser udfordringen ved hjælp af udvalgte teorier og modeller.
Kritiske succesfaktorer:
Business model canvas:
SWOT:
3. Perspektivér ovenstående svar til en af de Erhvervscases du har arbejdet med i løbet af dette skoleår.

Optimer dit sprog - Klik her og bliv verdensmester i at skrive opgaver

Uddrag
Interne: for at Danish Crowns kan reducere deres kilmaaftryk med 50% Skal de have deres leverandører og medarbejder med i det for at kunne få leveret dyr, der er klimavenlige.

Det er derfor en udfordring og kunne leve op til de krav de stiller for dem selv, og ikke have munden for fuld, når de kommer med en sådan offentlig erklæring.

Eksterne: Det kræver at alle er en del af det for at det kan lykkes Danish Crown at sænke deres klimaaftryk med 50%. de kan ikke selv styre om deres nuværende leverandører og landmænd ville de samme ambitioner som Danish Crown. Derudover skal slagterierne være med for at Danish Crown kan reducere deres co2 forbrug.