Dan Lamps AS | Analyse

Indholdsfortegnelse
Opgave 1: Virksomhedens rapportering
1.1 (10 %)
Opstil en funktionsopdelt resultatopgørelse for Dan Lamps A/S for 2020. Der skal ikke udarbejdes noter.

1.2 (15 %)
Opstil en balance for Dan Lamps A/S pr. 31.12.2020. Der skal ikke udarbejdes noter.

1.3 (5 %)
Forklar forskellen på kontiene ”afskrivninger på biler” og ”akkumulerede afskrivninger på biler”.

Opgave 2: Kalkulation og indtjening
2.1 (15 %)
Beregn de variable enhedsomkostninger for F317

2.2 (10 %)
Beregn dækningsbidrag pr. stk. og dækningsgraden for F317.

2.3 (10 %)
Vurder, hvor mange F317 der skal afsættes, for at omkostningerne til reklamefremstødet bliver dækket.

2.4 (5 %)
Forklar, om reklameomkostninger er en kapacitetsomkostning eller en variabel omkostning.

Opgave 3: Indtjening og likviditet
3.1 (15 %)
Opgør virksomhedens udgifter, udbetalinger, omkostninger, indtægter og indbetalinger for hver af månederne januar, februar, marts, april og maj i forbindelse med køb og salg af Top12.

3.2 (10 %)
Beregn, hvor meget lagerbeholdningen af Top12 udgør ved udgangen af maj måned i stk. og kroner.

3.3 (5 %)
Forklar, hvordan køb og salg af kaffemaskinen Top12 har påvirket TopCoffee ApS’ indtjening og likviditet i marts måned.

Uddrag
Man afskriver normalt på en virksomheds anlægsaktiver, hver regnskabsperiode. Hvor man med andre ord nedsætter værdien foraktivens bogførte værdi.

Med denne viden kan manoplyse at ”afskrivninger på biler”er en årlig afskrivning, samt ”akkumulerede afskrivninger på biler”er densamlet afskrivninger siden anlægsaktivets anskaffelse.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu