Dan Lamps AS | Analyse

Indholdsfortegnelse
Opgave 1: Virksomhedens rapportering
1.1 (10 %)
Opstil en funktionsopdelt resultatopgørelse for Dan Lamps A/S for 2020. Der skal ikke udarbejdes noter.

1.2 (15 %)
Opstil en balance for Dan Lamps A/S pr. 31.12.2020. Der skal ikke udarbejdes noter.

1.3 (5 %)
Forklar forskellen på kontiene ”afskrivninger på biler” og ”akkumulerede afskrivninger på biler”.

Opgave 2: Kalkulation og indtjening
2.1 (15 %)
Beregn de variable enhedsomkostninger for F317.

Opgave 2: Kalkulation og indtjening

2.1 (15 %)
Beregn de variable enhedsomkostninger for F317.

2.3 (10 %)
Vurder, hvor mange F317 der skal afsættes, for at omkostningerne til reklamefremstødet bliver dækket.

2.4 (5 %)
Forklar, om reklameomkostninger er en kapacitetsomkostning eller en variabel omkostning.

Opgave 3: Indtjening og likviditet
3.1 (15 %)

3.2 (10 %)
Beregn, hvor meget lagerbeholdningen af Top12 udgør ved udgangen af maj måned i stk. og kroner

3.3 (5 %)
Forklar, hvordan køb og salg af kaffemaskinen Top12 har påvirket TopCoffee ApS’ indtjening og likviditet i marts måned.

Uddrag
1.1 (10 %)
Opstil en funktionsopdelt resultatopgørelse for Dan Lamps A/S for 2020. Der skal ikke udarbejdes noter.

Ud fra resultatopgørelsen er årets resultat i år 2020 kr. 10.306.

1.2 (15 %)
Opstil en balance for Dan Lamps A/S pr. 31.12.2020. Der skal ikke udarbejdes noter.

Som der ses ud fra balancen, er aktiver i alt og passiver i alt 131.070 pr. 31.12 2020.
1.3 (5 %)

Forklar forskellen på kontiene ”afskrivninger på biler” og ”akkumulerede afskrivninger på biler”.

Afskrivninger på biler er de afskrivninger der har været indenfor en given periode. Afskrivningerne på biler for år 2020 er kr. 700.

Akkumulerede afskrivninger på biler er alle de samlede afskrivninger der har været på biler. Akkumulerede afskrivninger er kr. 2.700.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu