Coronakrisen | Analyse

Indholdsfortegnelse
Opgave 8.6a Corona: Skal Momsen Sættes Ned?
- Partiet Venstre forslog således i maj 2020, at man kunne nedsætte momsen fra 25 pct. til 12½ pct.

a. Foretag en analyse af de samfundsøkonomiske konsekvenser af en halvering af momsen – med fokus på, hvordan lavere moms må formodes at påvirke følgende størrelser:
- Det private forbrug
- Den økonomiske vækst
- Beskæftigelse og arbejdsløshed
- Import og saldo på betalingsbalancen
- Saldo på det offentlige budget
- Prisniveau og prisudvikling (inflationen)

b. Peg for fordele og ulemper ved forslaget. Inddrag begrebet multiplikatorvirkning i besvarelsen. Inddrag ligeledes de fordelingsmæssige virkninger af forslaget.

Opg 8.6B
a. Gør kort rede for selve forslaget fra den økonomiske vismand.
b. Hvad er Dalgaards argumenter for, at netop disse grupper skal have tilskud? Inddrag begrebet forbrugskvote fra kapitel 5 i ibogen IØ B. Inddrag også forslagets multiplikatorvirkning.
c. Hvordan vil forslaget påvirke den sociale fordeling (den såkaldte fordelingsvirkning)?
d. Lav en kort komparativ analyse af tre af forslagene omtalt i artiklen – med fokus på forskelle og ligheder i virkningerne af forslagene – de tre forslag er:

Opg. 8.6C
1. Hvilke fejl gjorde man under finanskrisen med hensyn til finanspolitiske indgreb – ifølge Andersen?

2. Tjek op i IØ B ibogen (her: https://io-b.systime.dk/?id=p1568) – og læs om den såkaldte finanseffekt og se på figur 8.5 – og afgør om Andersen har ret i sin kritik af den danske finanspolitik under finanskrisen.

3. Hvordan argumenter Lars Andersen for, at vi skal bruge lempelig finanspolitik herunder corona krisen?

4. Hvad kan evt. tale imod Andersens forslag? Inddrag herunder betydningen af vores EU-medlemskab for vores muligheder for at føre selvstændig finanspolitik.

5. Økonomer og politikere på den liberale fløj havde svært ved at komme med brugbare forslag til at bekæmpe krisens umiddelbare konsekvenser for efterspørgsel og BNP. Hvad kan tænkes at være årsager til dette?

5. Økonomer og politikere på den liberale fløj havde svært ved at komme med brugbare forslag til at bekæmpe krisens umiddelbare konsekvenser for efterspørgsel og BNP. Hvad kan tænkes at være årsager til dette?

Opgave 8.6 del 2
1.Momsen sænkes med 5,9%-point
2. Øge offentlige klimainvesteringer med 57 mia. kr.

1. Sænk momsen med 5.9% - point

Uddrag
I foråret 2020 begyndte dansk økonomi for alvor at lide under de mange tiltag, som regering og Folketing havde iværksat for at begrænse coronasmitten.

Desuden skrantede eksporten, da vore udenlandske markeder også lukkede ned. Det stod klart for alle, at dansk økonomi ville blive ramt af den største krise siden 1930'erne.

Økonomer og politikere begyndte derfor at diskutere forskellige økonomiske indgreb, der kunne holde hånden under dansk økonomi.

---

- Det private forbrug der kan forekomme konsekvenser da halveringen af momsen kan skabe en stor opbremsning, da der vil komme en kraftig stigning i forbruget i år som derefter vil falde igen dristigt

det er skyld i de mange virksomheder pludselig skal ansætte flere personer, som de efter meget kort tid, skal skille sig af med igen. Som generelt er noget man forsøger at undgå i Danmark.

i forhold til det private forbrug vil vi se langt lavere priser i bla. Supermarkeder, hoteller og restauranter som selvfølgelig resulterer i den individuelle dansker bruger flere penge til deres private forbrug.

- Den økonomiske vækst
Ved en halvering af monsen vil produktionen øges, på baggrund af stigningen i det private forbrug.

Det skyldes produktionen er meget afhængig af beskæftigelsen, Corona Krisen var skyld i meget af produktionen landet over, blev lukket ned og mange mistede deres arbejde.

Derfor vil halveringen af momsen skabe flere arbejdspladser og øge beskæftigelsen som i sidste ende er med til at øge produktionen igen.

- Beskæftigelse og arbejdsløshed
En stor reduktion i momsen vil skabe arbejdspladser i Danmark

som regeringen mener er nødvendigt i den kommende tid med epidemien, da mange danskere har mistet deres job under corona krisen, og regeringen vil derfor forsøge at sætte gang i det private forbrug.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu