Coronakrisen påvirkning på den danske økonomi | IØ noter

Problemformulering
Redegør, for begrebet finanspolitik og økonomiske konjunkturer og redegør for de finanspolitiske hjælpepakker i Danmark under coronakrisen.

Analyser, de teoretiske effekter af finanspolitik på økonomiske forhold såsom BNP-vækst, betalingsbalance, ledighed, inflation og offentlige finanser.

Analyser, hvad der er sket med den danske økonomi siden 2019 ved hjælp af makroøkonomisk statistik samt prognoser fra perioden 2019-2021 med fokus på BNP-vækst, ledighed samt offentlige finanser.

Vurder og diskuter, i hvilken grad coronakrisen kan få indvirkning på den fremtidige økonomiske situation i Danmark.

Indledning
Man har hørt, og høre så meget i medierne om hvordan Corona har fået virksomheder til at gå konkurs og ikke mindst påvirket den danske økonomi.

Det er et emne som mange går og snakker om, da det er vores virkelighed lige nu. Men ikke nok med det, det handler også om vores fremtid.

Jeg har valgt dette emne da, alle er påvirket af Corona og jeg vil gerne finde ud af mere om hvordan det påvirker den danske økonomi og ikke mindst, vores fremtid.

Hvor langt ud i fremtiden det vil komme til at påvirke os? I opgaven vil jeg komme ind på den danske BNP, inflation, ledighed og makroøkonomisk statistik.

Indholdsfortegnelse
Problemformulering 2
Indledning 2
Metode 2
Analyse 2
- Begreber 3
- Finanspolitik 3
- Økonomiske konjekturer 3
- Hjælpepakker i DK under Coronakrisen 3
- Effekter af BNP-vækst, betalingsbalance, ledighed, inflation og offentlige finanser 3
- Den danske økonomi siden 2019 4
- Danmarks fremtidelige økonomiske situation. 4
Konklusion 4
Kildeliste 5

Uddrag
Finanspolitik
Begrebet finanspolitik er en betegnelse for de ændringer som der er i de offentlige indtægter og udgifter.

Altså har statens indtægter og udgifter stor betydning for samfundets efterspørgsel. Indenfor finanspolitik er flere måder at gøre det på, to af dem er stram og lempelig finanspolitik.

I Danmark virker finanspolitik på denne måde, at man påvirker samfundets efterspørgsel ved at ændre på statens indtægter og udgifter.

Altså skifter man mellem stram og lempelig finanspolitik. Ved at gøre dette påvirker man efterspørgslen ved at ændre statens indtægter, vil det blandt andet påvirke betalingsbalancen, produktion, beskæftigelse og inflation.

Økonomiske konjekturer
Indenfor den økonomiske konjektur kan man enten have en høj eller lav økonomisk aktivitet, hvilket vil sige at der er et udbud af vare og tjenesteydelser på markedet.

Når et land er i Højkonjektur betyder det, at landet har en høj økonomisk vækst. Når et land er et Lavkonjektur betyder det at landet har en periode med lav økonomisk vækst.

Det Som kendetegner en normal og stabil vækst, er at landets BNP typisk ligger omkring de 2-2,5 procent. Hvis et land ligger under dette er der en stor chance for, at landet har en lav aktivitet.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu