Brexits påvirkning af den britiske økonomi |12 i karakter

Opgavebeskrivelse
Opgaveformuleringen er blevet udleveret, og den lyder som følger:
”Makroøkonomiske problemstillinger i Europa”

Indledning
Globalisering, som er betegnelsen for den voksende kulturelle og økonomiske udveksling mellem verdens lande, har præget den moderne tidsalder meget.

Populært sagt er “verden blevet mindre”, og begrebet “den globale landsby” har været benyttet siden 1960´erne.

Den gensidige, økonomiske afhængighed mellem landene er stor, og derfor var det for mange overraskende, at den britiske befolkning d. 23. juni 2016 stemte for at forlade EU.

Brexit er både aktuelt og relevant, og begrebet er gennem de sidste mange år blevet flittigt brugt i medierne.

Denne opgave vil redegøre, analysere, diskutere og vurdere Storbritanniens økonomi og, hvordan et Brexit ville påvirke denne, og heraf lyder problemstillingen:
- Redegør, for Brexit, det indre marked og Storbritanniens samhandel med EU.

- Analyser, hvordan den britiske økonomi bliver påvirket, ved henholdsvis et no-deal Brexit og en samhandelsaftale. Analyser ydermere konjunkturers påvirkning af Storbritanniens økonomi

- Diskuter og vurder, Storbritanniens muligheder for en samhandelsaftale med EU og betydningen af denne.

Indholdsfortegnelse
1. Indledning. 3
2. Opgaveformulering. 3
3. Afgrænsning og metode 3
4. Redegørelse 4
- 4.1 Hvad er Brexit? 4
- 4.2 Toldunionen. 5
- 4.3 Det indre marked. 6
- 4.4 Storbritanniens samhandel med EU 6
5. Analyse 9
- 5.1 Storbritanniens import og eksport 9
- 5.2 Importtold. 13
- 5.3 Valutakurser. 14
- 5.4 Arbejdsmarkedet i Storbritannien. 17
6. Diskuterende 24
- 6.1 Storbritanniens mulighed for samarbejdsaftaler med EU 24
- 6.2 Mulighed for udmeldelse af EU fra andre nuværende EU-lande 25
- 6.3 Ulighed i Storbritannien. 26
7. Konklusion. 28
8. Litteraturliste 30
- 8.1 Artikler. 30
- 8.2 Rapporter. 31
- 8.3 Data 32
- 8.4 Lærebøger. 33

Uddrag
Den britiske befolkning stemte den 23. juni 2016 om, hvorvidt Storbritannien skulle forlade Den Europæiske Union.

Der var stor splittelse i den britiske befolkning såvel som internt i de britiske partier. Udfaldet af den opsigtsvækkende afstemning blev et flertal for at forlade EU:

48,11 procent stemte ”remain”, mens 51,89 procent stemte ”leave”1. Brexit er betegnelsen for Storbritanniens udtræden af EU.

Samtidigt dækker begrebet over det fremtidige forhold mellem EU og Storbritannien, som skal forhandles efter den egentlige britiske udtræden. Ordet ”Brexit” dækker over en sammentrækning af ordene “Britain” og “exit”.

Resultatet af afstemningen angående Storbritanniens udtræden vakte dyb bekymring blandt de europæiske nabolande, som frygtede

hvilke konsekvenser udmeldelsen af EU ville føre med sig for både sammenholdet og økonomien i EU-landene.

Et splittet Storbritannien og hårde forhandlinger med de tilbageværende EU-lande har ført til en lang og kompliceret proces, og først mere end tre et halvt år efter afstemningen har Storbritannien forladt EU.

Der er en række forskellige faktorer, som gjorde at en udtrædelse lød attraktivt for befolkningen. Næsten halvdelen (49%) af “Leave-vælgerne” sagde

at den største enkeltårsag til at forlade EU var princippet om, at beslutninger om Det Forenede Kongerige skulle træffes i Storbritannien.

En tredjedel (33%) sagde, at den væsentligste årsag var, for at give de bedste forudsætninger for Det Forenede Kongerige til at genvinde kontrol over indvandringen og Storbritanniens egne grænser."

Lige over en ottendedel (13%) sagde, at “Stay” ville betyde, at man ikke havde noget valg om, hvordan EU udvidede sit medlemskab eller sine beføjelser i de kommende år.

Kun ca. 6% sagde, at deres hovedårsag var, at "når det kommer til handel og økonomi, ville Det Forenede Kongerige drage større fordel af at være uden for EU end at være en del af det2.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu