Indholdsfortegnelse
OPGAVE 1.3 – COOP ANALYSE
1. Informationer indsamlet fra sekundære datakilder.
2. Informationer indsamlet fra primære datakilder.
3. Diskuter fordele og ulemper for Coop Analyse ved at bruge hhv. sekundære datakilder og primære datakilder.

OPGAVE 1.4 – ACNE JEANS
1. Giv eksempler på data, som Acne Jeans bør indsamle for at få viden om den danske tøjbranche og danskernes forbrug af mødetøj.
2. Giv eksempler på hvilke typer af datakilder, som Acne Jeans kan benytte sig af.

Uddrag
1. Informationer indsamlet fra sekundære datakilder.
”Rosésalget slår rekord i 2020” er en sekundær datakilde, fordi Coop ikke skal ud for at lave undersøgelser om hvor meget rosé der er blevet købt. Derudover er det set ud fra deres interne salg.

2. Informationer indsamlet fra primære datakilder.
”Plastik topscorer som bekymring” er en primære datakilde, fordi de har været ude og undersøge om hvad folk mener der er en grund til at være bekymret for plastik i naturen.

De kan lave en ad hoc-analyse. Der kan de både have benyttet sig af kvantitative metode i brug af webinterview eller den kvalitative metode i form af dybeinterviews.