Changing British identity | Essay | 10 i karakter

Indholdsfortegnelse
Assignment 1: Find og skriv et eksempel på et verballed i hver af følgende tider: præsens (simpel tid), præsens (udvidet tid), præteritum (simpel tid), perfektum (simpel tid), perfektum (udvidet tid) og futurum (simpel tid). 2
Assignment 2: Besvar opgave a, b, c og d med udgangspunkt i nedenstående tekststykke. Brug relevant grammatisk terminologi. 3
a) To verballed omskrevet med ’do’ er understreget. Forklar for hvert eksempel, hvorfor der er anvendt omskrivning med ’do’. 3
b) Find og skriv fire verballed, som indeholder forskellige modalverber. 3
c) Find og skriv et eksempel på en parataktisk (sideordnende) og en hypotaktisk (underordnende) konjunktion. 4
d) Foretag en syntaktisk analyse af nedenstående sætning: Error! Bookmark not defined.
Assignment 3: E-mail from Sony 5
Assignment 4A: Write an argumentative essay about the changing British identity and discuss different views on Britishness. 7
Divide and concur 7
Sources: Error! Bookmark not defined.

Uddrag
I det første eksempel har do skiftet tid og person, Do er skrevet i præsens men i det første eksempel er do nemlig omskrevet til ”we did” som er 3. person og nu også i datid

sætning er sammentidig skrevet i nægtene form da not kommer ind lige efter verballedet. ”We did NOT read.

Omskrivningen af do er anvendt for at sætningens morfologi skal give mening, da do er et hjælpeverbum vil det altid være den der skal omskrives for at matche hovedverbet som i denne sætning er read.

---

I am sorry to hear that the orders that the costumers at Sainsburys have yet to receive their pre-ordered PlayStation 5 gaming consoles.

The delay of the orders is due to delayed shipment and manufacturing from the Sony factories and the heavy demand there has been on said product.

The shipments you have been awaiting will be arriving on the 10th of June 2021 or before. Here at Sony Electronics

we achieve to do our very best for our customers and we will therefore be arranging compensation for the delay and the loss of costumers that you may have had.

Hence, we will be needing further information from your department for us to compensate 15% of the loss you may have experienced.

The information we will be needing from you is as following:
Corporate account of lost revenue.
Corporate banking account.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu