Branding | Product placement | SOP

Indledning
I dette studieområdeprojekt vil der være fokus på den promotion strategi, der kaldes product placement og der vil, i opgaven, være fokus på underholdningsbranchen i Amerika.

Den amerikanske underholdningsbranche er meget indholdsrig og der vil derfor være en afgrænsning i forhold til hvilken del af underholdningsbranchen der vil blive lagt vægt på. Dette vil blive defineret senere i opgaven.

Ved product placement placere man et produkt, et brand eller en serviceydelse, i en film, en TV-serie, en bog eller sågar i en dagligvarebutik. Dette kan både ske visuelt, verbalt eller skreven.

Product placement er en måde at markedsføre et produkt, brand eller en serviceydelse på. Brugen af product placement kan øge kendskabsgraden og endda medføre til salg

dog kan det gå hen og blive omkostningskrævende, hvis man skal have den korrekte placering.

Indholdsfortegnelse
Indledning 1
Metodeafsnit 2
Redegør for begrebet product placement 4
- Gråzoner, der knytter sig til denne promotion strategi 6
Analyse af omfanget product placement i selvvalgt segment af underholdningsbranchen i USA 7
- Markedet for product placement 9
- Product placement for virksomheder og filmproducenterne 11
- Hvorfor burger man denne product placement og hvorfor ikke? 14
- Hvordan bliver der ellers reklameret i USA? 16
Diskuter konsekvenser for virksomhederne ved brug af product placement 17
Konklusion 19
Litteraturliste 22
Bilag 25

Uddrag
På dette lave taksonomiske niveau, vil der blive redegjort for begrebet product placement. Der findes flere definitioner af begrebet alt afhængig af hvilken branche man, som virksomhed, befinder sig i.

Begrebet product placement vil i denne opgave blive defineret på baggrund af andre definitioner.

Efterfulgt af dette, vil der blive gjort rede for hvilke gråzoner, der kan være ved at benytte sig af product placement og hvorfor disse gråzoner muligvis kan påvirke virksomhederne.

Som forbruger kan man undre sig over hvorfor det lige er en Coca Cola dåse, Eleven i Stranger Things skal ødelægge og ikke en hvilken som helst anden dåse?

Og hvorfor det lige er en Wilson volleybold, Tom Hanks bliver bedste venner med i Cast Away og ikke en anden bold?

Som forbruger, bliver man ved product placement og i ovenstående eksempler gjort opmærksom på produktet og associerer produktet med den specifikke film eller TV-serie, hvis man ser produktet når man er i færd med at handle ind.

Dette kaldes product placement (PPL) - også kendt som ”embedded marekting” eller ”embedded advertising” og det er en måde at markedsføre sig på.

Hvis man benytter sig at product placement i en film, TV-serie, eller andet, ville man eksempelvis kunne bruge et logo, som ses i bilag 3, for at gøre opmærksom på dette.

Ved at placere et produkt/brand, eller en service i en eller flere scener i en film, rammer man forbrugerne mens de befinder sig i en behagelig situation

hvilket gør at der skabes en positiv association til produktet, i og med at det ikke er en eksplicit reklame .

Denne måde at brande sig på ses oftest i film og TV-serier, hvor produktet bliver vist i dens brugskontekst . Udover dette, ses det også i live forestillinger og kan også findes i bøger.

Product placement er ikke kun visuelt, men også verbalt eller skreven. Product placement ses endda også i dagligvarebutikkerne, hvor man her som producent

kan betale lidt ekstra for at butikken placerer deres vare et bestemt sted, så kunderne får øje på produktet og gerne vil købe det .

Der findes flere forskellige definitioner af begrebet product placement og de kan variere alt efter den branche man er i, samt hvilken viden man har inden for emnet.

Eksempelvis definerer Amerikanske filmskoler product placement således:”The point at which a film becomes an advertisement.

The filmmakers agree to place a company’s product or logo visibly within shots”. Denne definition konkluderer at film nærmere er en reklame end en film .

The filmmakers agree to place a company’s product or logo visibly within shots”. Denne definition konkluderer at film nærmere er en reklame end en film .

En anden definition er udformet af Centre for Media Literacy lyder således:”The process by which manufacturers or advertisers pay a fee for branded products to be prominently displayed in a movie, TV-show or other media production” .

Denne definition antyder, at det er ok at få et produkt placeret, såfremt virksomheden betaler filmproducenten det, aftalte beløb for det.

Det amerikanske firma OnPoint Marketing & Promotion definerede i 2006 begrebet således: ”The process of integrating an advertiser’s product into non-obtrusive media settings.

The benefit to the marketer is the exposure to a large audience in an environment that is perceived to be objective” .

Her menes, at reklamen for produktet, brandet eller serviceydelsen er integreret i filmen på en diskret måde, og dermed rammer et større publikum end hvis det blot var en almindelig TV-reklame.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu