Bogbranchen i Danmark | Bogmarkedet | 10 i karakter

Opgavebeskrivelse
Opgave 1
Karakteriser kort markedet for bøger - max 2400 anslag inklusiv mellemrum.

Opgave 2
Analyser 2-3 relevante faktorer i omverdenen, der påvirker virksomhederne på markedet for bøger.

Opgave 3
Analyser hvordan købsadfærden har ændret sig ved køb af bøger - opstil selv forudsætninger.

Opgave 4
Tag stilling til og begrund følgende udsagn:
a. Der er høje indtrængningsbarrierer på markedet for bøger.
b. Hvis boghandlerbranchen laver en markedsanalyse, der afdækker forbrugernes købsadfærd, er den kvantitativ.
c. Bog & Ide anvender differentiering som konkurrencestrategi.
d. Ud fra materialet er det tydeligt, at Bog & Ide skal satse mere på e-handel.

Opgave 5
Identificer en væsentlig udfordring for Bog & Ide. Diskuter mulige løsninger af den valgte udfordring.

Uddrag
Markedet for bøger og generelt bogbranchen i Danmark har haft det svært siden internettets fremkommen. I mange år har bogbranchen været en stolt branche, som solgte et stort antal bøger.

For 40 år siden var der 641 bogforhandlere i Danmark, mens i 2010 var tallet faldet til 424, men i 2013 var det faldet til 306 forhandlere, samt i 2016 er antallet af bogforhandlere faldet til 261 bogforhandlere på landsplan.

I dag lever boghandlerbranchen ikke kun af bøger, da mange forhandlere ikke kun kan leve af salget fra bøger, men har udvidet sortimentet med kontorartikler, fotoartikler, ure osv.

---

Ved en virksomheds uafhængige omverden forstås de overordnede faktorer, der kan være bestemmende for virksomhedens afsætning, og som virksomheden derfor må udnytte eller tilpasse sig.

Virksomheden har meget lidt kontrol over den uafhængige omverden. Forholdene der direkte eller indirekte påvirker virksomhedens afsætningsmuligheder rummer muligheder og trusler for virksomheden, dvs. de er ukontrollerbare for virksomheden.

Derfor har ledelsen behov for oplysninger fra omverden, da formålet er at finde frem til forskellige udviklingstendenser, der kan påvirke virksomhedens markedsføring.

---

Jeg vil analysere hvordan købsadfærden har ændret sig ved køb af bøger ved hjælp af SOR-modellen. Købsadfærden kan analyseres som en sammenhængende proces ved hjælp af SOR-modellen.

Hvis virksomheder kan forstå forbrugernes adfærd, vil den med virksomhedens marketingmix bestående af produkt, pris, place og promotion kunne stimulere og påvirke forbrugerens købsadfærd og dermed øge en afsætningen.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu