Indledning
Stamceller er uddifferentierede celler, som kan udvikle sig til specialiserede celler som fx nerveceller eller blodceller. Der findes forskellige typer af stamceller. Embryonale stamceller (fosterstamceller) kan udvikle sig til alle typer celler, mens øvrige stamceller (voksenceller) kun kan udvikle sig til få typer af celler. Alle stamceller er udvikler fra det befrugtede æg, se figur 1.

Indholdsfortegnelse
1. Forklar, hvorfor cellerne vist i figur 1, er genetisk ens.
2. Forklar, hvorfor voksenstamceller kun kan udvikle sig til få typer af celler. Inddrag figur 1.
3. Forklar, hvorfor man kan undlade blodtypebestemmelse, hvis man anvender det, omtalte ’kunstige’ blod til transfusion.
4. Gør rede for, hvilke alvorlige bivirkninger der kan forekomme ved blodtransfusion.
5. Forklar, hvorfor tilførsel af ’kunstigt’ blod ikke kan udvikle sig til kræft.

Optimer dit sprog - Klik her og bliv verdensmester i at skrive opgaver

Uddrag
Når befrugtningen af æggecellen er sket, så bliver den ca. efter 7 dage til en blastocyst, hvorefter differentieringen af cellerne forløber. Der kommer ud fra hovedstamcellen 3 kimlag, som hedder ektoderme (yderste lag), mesoderme (midterste lag) og det endoderme (inderste lag).

Fosterstamcellen bliver differentieret til de 3 voksenceller i figur 1, som udgøre de 3 kimlag. Det ektoderme lag udvikler sig fx til hud, hår og centralnervesystemet.

Det mesoderme lag udvikler sig bl.a. til blodkar, knogler, muskler og blodceller som det også kan ses på figur 1. Det endoderme lag udvikler sig til indre organer som fordøjelsessystemet, leverne og lungerne.

I fosterudviklingen bliver cellerne ved med at differentiere sig indtil de er specialiseret i deres individuelle funktioner i kroppen. Grunden til at voksenceller kun kan udvikle sig til få typer celler er pga. deres kimlag.

Et eksempel på voksencellernes begrænsede udvikling kan være at voksencellerne i det mesoderme lag, som kan udvikle sig til knogler, men som ikke kan udvikle sig til hudceller det kan kun voksenceller der er ektoderme, der kan udvikle sig til det, hvilket man kan se på figur 1.