Blinkende lygter | Analyse og fortolkning | 12 i karakter

Indledning
”I barndommens lange og dunkle nat brænder små blinkede lygter, som spor af erindringen efterladt” - Chokerende mange individer vil straks blive ramt af denne indledende sætning og skudt direkte tilbage til en fortid præget af en dårlig opvækst, hvorimod andre vil grine af sådan en patetisk sætning.

Tove Ditlevsens egen barndom var præget af fattigdom samt et kompliceret mor-datterforhold, hvilket er hvad der har ligget til grunde for vinklen i digtet.

Som en der selv har oplevet alle livets omkostninger, har hun ikke været bleg for at bryde tabuet ved en hård opvækst gennem sine mange digte.

Tove Ditlevsen belyser den mørke del af barndommen og tager temaer såsom ensomhed op i ”BLINKENDE LYGTER” fra år 1947.

Uddrag
Personificering gør abstrakte begreber levende ved at give dem menneskelige egenskaber. Det ses op til flere steder i teksten. Et eksempel er i strofe 3 verselinje 4: ”brænder din barnelige lykke”.

Den barnlige lykke er abstrakt og bliver tilført den menneskelig egenskab at brænde. At brænde kan forbindes med det at udrydde noget. Hvis man ser den barnelige lykke som is, så brænder lykken isen væk.

Her menes blot, at den barnelige lykke er væk. Der fremgår også metaforer i digtet, eksempelvis i strofe 6 verselinje 3: ”for dit liv har du lagt under lygtens skær”.

Hele digtet kan tolkes som man nu ser det, men netop dette tekststykke kan tolkes meget forskelligt og har betydning for måden, hvorpå man ser digtet og dens handling.

Det kan enten refereres til fortiden ved at mene, at duet har været en ubetydelig rolle i sig eget liv eller det kan referere til fremtiden på den måde, at nu er livet som det var dengang glemt og vil fremad blot være en lille del af duet som et skær - ikke noget blindende, men stadig tilstede.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu