Blinkende lygter | Analyse | Tove Ditlevsen | 10 i Karakter

Indledning
”For dit liv har du lagt under lygternes skær, og ingen skal siden nå dig” - sådan slutter Tove Ditlevsens digt ”Blikende lygter”. Hver og en af os har også prøvet at miste en vi holder af.

Om det er en forælder, et barn eller et kæledyr, hvor vi har stået tilbage med følelsen af, at man ikke har mere at miste og at lykken aldrig vil indfinde sig i kroppen igen.

Vi har alle haft dage hvor mørket overtager og gør en blind, så intet lys vil skinne igennem. En følelse af uforståelse og afmagt, at ingen nogensinde vil komme til at forstå dig, fylder både i hjerte og i sind.

Barndommens følelser kan sætte de dybeste spor og kan komme til at stå i vejen for en senere livsglæde. Digtet ”Blinkende lygter” bevæger sig i nogle dystre, dybe og ikke mindst stærke følelser, som ikke altid er til at sætte ord på, især ikke som barn.

Alle disse følelser og tanker er noget Tove Ditlevsen prøver at formidle og sætte ord gennem sit digt ”Blinkende lygter”.

Uddrag
Digtet ”Blinkende lygter” er et digt bestående af seks strofer. Alle seks strofer er ensartede og består af fire vers i hver strofe. Rimene i digtet er krydsrim, hvori det sidste ord i hver anden linje rimer og dette kan ses i strofe 1 ” nat (…) efterladt ” og ” lygter (…) flygter”. Krydsrimene i digtet falder så naturligt, at man næste ikke anser de er til stede.

”Blinkende lygter” er skrevet som et lyrisk digt, der er meget beskrivende digt, med brug af mange tillægsord som kan ses på følgende citat ”lange og dunkle (strofe 1, vers 1) ” ”vildsomme (strofe 2, vers 2)” og ”vårlig (strofe 4, vers 1)”.

De mange tillægsord bliver benyttet, så de kan arbejde for sig selv og dermed lader forfatteren tillægsordene fremhæve de vigtige elementer og følelser i digtet, ved at de blot er der.

Digtet er koncentreret om et forholdsvis tidsmæssigt stillestående øjebliksbillede, hvor vi til gengæld får alle følelser, stemninger og tanker med.

Kompositionen i digtets indhold er struktureret således, at de direkte henvendelser forfatteren benytter sig af, er en form for svar til hendes yngre jeg, hvilket f.eks. kan ses i strofe 2, vers 3 og 4 ” og alt hvad du siden elsked og led har grænser som viljen sætter.”

Her formår hun at sætte nogle følelser og ord på de ting hun formentligt selv har oplevet tilbage i sin egen barndom.

Digtet indeholder også flere forskellige former for billedsprog, som bidrager til at gøre teksten mere levende og dermed også bibeholde læserens interesse.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu