Bilværksteder | Noter Afsætning

Indledning
Prisen for at få sin bil serviceret eller repareret svinger meget. Prisudsvingene inden for samme mærke skyldes typisk geografiske forhold samt hvilken type værksted

der vælges – et autoriseret mærkeværksted eller et såkaldt frit værksted, der er et værksted, som ikke er tilknyttet bestemte mærker.

Prisen for den samme serviceydelse på et mærkeværksted er typisk væsentligt højere end på et frit værksted. Bilmærkernes brancheforening begrunder denne forskel med mekanikernes ekspertise og erfaring med mærkerne.

Indholdsfortegnelse
1. Giv din vurdering af, om betingelserne for prisdifferentiering er opfyldt vedrørende prisforskellen på serviceeftersyn på Audi og VW.
2. Hvilke overvejelser kan ligge bag forskellen i pris på det samme serviceeftersyn på de to biler hos autoriseret Audi- og VW-værksted?
3. Hvilke mål kan ligge bag de nævnte værksteders prisstrategier.
4. Vurder, hvilke prisfastsættelsesmetoder, de nævnte værksteder må formodes at anvende.
5. Giv din vurdering af, om et tysk Audiværksted og et frit, danske værksted bør betragtes som væsentlige konkurrenter til det autoriserede, danske Audiværksted.
6. Vurder mulige årsager til, at relativt mange ejere af især nyere biler trods prisforskellen vælger et autoriseret bilværksted frem for et frit værksted.

Spørgsmål til kapitel om pris
1. Nævn de fire prisstrategier og giv dit bud på, hvilken prisstrategi mener du anvendes af følgende virksomheder:
2. Karakterisér de fem prisfastsættelsesmetoder en virksomhed kan benytte sig af (ikke nyt produkt).
- Markedsbestemt prisfasttelse:
- Præfærencebestemt pris:
- Psykologisk:
- Lokkepris:
- Omkostningsbaseret prisfasttelse:
3. Hvilken prisfastsættelsesmetode vil du anbefale i introduktionsfasen i følgende situationer:
a. Apple lancerer en ny og mere avanceret udgave af deres iPhone.
b. Kia lancerer en ny bilmodel i mellemklassen.
c. Et udenlandsk mobilselskab, der etablerer sig i Danmark.
4. Hvad finder en virksomhed ud af, hvis den beregner priselasticitet for et af dens produkter?
5. Karakterisér et priselastisk produkt, giv eksempel
6. Karakterisér et prisuelastisk produkt, giv eksempel
7. Forklar begrebet prisdifferentiering og de krav der stilles til prisdifferentiering

Uddrag
Autoriseret værksted: De bruger markedsbaseret prisfastsettelsesmetoden - Præferencebaseret.

Ved præferencebestemt pris fastsætter virksomheden prisen ud fra forbrugerens præferencer for mærket eller den pågældende virksomhed.

Kundens oplevede værdi afspejler den pris, som han eller hun er villig til at betale. Frit værksted: De bruger markedsbaseret prisfastsettelsesmetoden - lokkepris.

Lokkepris har til formål at lokke kunderne til butikken/virksomheden. Dette gøres ved, at et mindre udvalg af en butiks produkter annonceres tl meget lave priser - ofte også psykologiske priser.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu