Bilværksteder | Prisdannelse

Indledning
Prisen for at få sin bil serviceret eller repareret svinger meget. Prisudsvingene inden for samme mærke skyldes typisk geografiske forhold samt hvilken type værksted, der vælges – et autoriseret mærkeværksted eller et såkaldt frit værksted, der er et værksted, som ikke er tilknyttet bestemte mærker.

Prisen for den samme serviceydelse på et mærkeværksted er typisk væsentligt højere end på et frit værksted. Bilmærkernes brancheforening begrunder denne forskel med mekanikernes ekspertise og erfaring med mærkerne.

Indholdsfortegnelse
OPGAVE 18.10: PRISER HOS BILVÆRKSTEDER ID
1. Giv din vurdering af, om betingelserne for prisdifferentiering er opfyldt vedrørende prisforskellen på serviceeftersyn på Audi og VW.
2. Hvilke overvejelser kan ligge bag forskellen i pris på det samme serviceeftersyn på de to biler hos autoriseret Audi- og VW-værksted?
3. Hvilke mål kan ligge bag de nævnte værksteders prisstrategier.
4. Vurder, hvilke prisfastsættelsesmetoder, de nævnte værksteder må formodes at anvende.
5. Giv din vurdering af, om et tysk Audiværksted og et frit, danske værksted bør betragtes som væsentlige konkurrenter til det autoriserede, danske Audiværksted.
6. Vurder mulige årsager til, at relativt mange ejere af især nyere biler trods prisforskellen vælger et autoriseret bilværksted frem for et frit værksted.

Spørgsmål til kapitel om pris
1. Nævn de fire prisstrategier og giv dit bud på, hvilken prisstrategi mener du anvendes af følgende virksomheder:
2. Karakterisér de fem prisfastsættelsesmetoder en virksomhed kan benytte sig af (ikke nyt produkt).
- Markedsbestemt prisfasttelse:
- Præfærencebestemt pris:
- Psykologisk:
- Lokkepris:
- Omkostningsbaseret prisfasttelse:
3. Hvilken prisfastsættelsesmetode vil du anbefale i introduktionsfasen i følgende situationer:
a. Apple lancerer en ny og mere avanceret udgave af deres iPhone.
b. Kia lancerer en ny bilmodel i mellemklassen.
c. Et udenlandsk mobilselskab, der etablerer sig i Danmark.
4. Hvad finder en virksomhed ud af, hvis den beregner priselasticitet for et af dens produkter?
5. Karakterisér et priselastisk produkt, giv eksempel
6. Karakterisér et prisuelastisk produkt, giv eksempel
7. Forklar begrebet prisdifferentiering og de krav der stilles til prisdifferentiering

Uddrag
Fri Værksted: Disse værksteder har som regel ældre biler som de servicerer. Da der er en meget stor bil pulje af gamle biler i Danmark. Gør fri værkstederne brug af prisstrategien maksimering af markedsandel.

Grunden til at de bruger denne strategi er at de sætter deres pris betydeligt lavere end de autoriseret værksteder. Så de bliver mere attraktiv for gamle og mellem gamle biler. Derfor kan de få en meget stor markedsandel for ældre biler.

Autoriseret Værksted: Folk med nye biler vil gerne have at de for et 100% sikker service på deres biler. Da de måske lige har brugt en hel masse penge på dem.

Derfor bruger autoriseret værksted pris/kvalitetsførerskab fordi strategien bygger på at de kan udføre et stykke arbejde som er lavet af kvalificerede medarbejdere.

Prisen bliver så også betydeligt højere fordi man betaler for at ens bil bliver lavet hos nogen som arbejder med den slags biler hver dag.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu