Uddrag
Udbud

• Vi vil nu undersøge, hvordan det samlede udbud af en vare afhænger af prisen.

• Lad os se nærmere på markedet for råolie. Umiddelbart er det nærliggende at sige, at jo højere markedsprisen på olie er, jo større bliver udbuddet af varen. Det må være mere attraktivt at udbyde olie, når prisen er høj (se figur 4.7). Det er det også, men begrundelsen herfor er lidt mere kringlet end som så.

• Figur 4.7 Udbudskurve for råolie

• At udbuddet stiger med stigende pris (figur 4.7) skyldes to forhold:

o For det første har de forskellige producenter af en vare ofte forskellige omkostninger ved produktionen af varen. Ved en lav pris vil kun de mest effektive – med de laveste omkostninger – kunne producere med fortjeneste. De ineffektive producenter er ved den lave pris ude af markedet, da de pga. de høje omkostninger vil producere med tab. Ved lav pris vil der derfor være et lille udbud.

o Stiger prisen, vil det pludselig kunne betale sig for nogle af producenterne med høje omkostninger at opstarte produktionen, og udbuddet af varen stiger.

o Også: På et tidspunkt stiger omkostningerne kraftigt, når man øger produktionen. Dette skyldes, at olieproducenternes maskineri (boreudstyr, platforme etc.) bliver hårdt presset, hvilket måske kræver flere reparationer. Den øgede produktion nødvendiggør måske også, at flere skal have overarbejdsbetaling. Derfor vil olieproducenterne først igangsætte denne omkostningsfulde merproduktion, hvis prisen stiger tilstrækkeligt til at dække de ekstra omkostninger på de sidst producerede enheder.

o Ved en højere pris vil de enkelte producenter altså øge udbuddet, da den normalt urentable merproduktion pludselig bliver rentabel.