Indholdsfortegnelse
Bikezac
1. Opgave: Se ovenstående videoklips og besøg hjemmesiderne mv. På baggrund af den information du får her, bedes du lave en kort virksomhedskarakteristik af Bikezac. Husk at anvende fagbegreber – men uden at blive analyserende.

2. Opgave: Analyser kort Bikezac’s eksportmotiver og eksportberedskab (brug de 4 interne P’er: Produkt, Produktion, Penge og Personale). Det er vigtigt, at du i dine analyser laver informationsindsamling, så du kan underbygge dine påstande.

3. Opgave: Redegør for, hvilken markedsudvælgelsesmetode Bikezac anvender, når de vælger at entrere det tyske marked.

4. I ovennævnte podcast nævnes det, at man på det tyske marked har et meget fastlåst hierarki. Gå ind på hoffstedet hjemmeside https://www.hofstede-insights.com/ og lav en sammenligning af forretningskulturen i Danmark og Tyskland. Vurder på baggrund af denne analyse, om Eksportrådets påstand kan underbygges.

5. Opgave: Foretage en analyse af forbrugerkulturen på det tyske marked. Du skal indledningsvist opstille mindst 5 spørgsmål om den tyske forbruger; spørgsmål der er relevante for Bikezac. Herefter skal du foretage informationsindsamling for at besvare spørgsmålene og afslutningsvist bedes du diskutere, om det tyske marked er attraktivt eller ej.
- Hvor mange cykler i Tyskland på hverdagsbasis?
- Hvordan er den tyske forbrugers holdning til miljø og bæredygtighed?
- Hvordan adskiller den tyske forbruger sig fra den danske?
- Hvordan er den tyske forbrugers holdning til e-handel?
- Hvordan er tyskernes købekraft sammenlignet med danskernes?

6. Opgave: Foretag en PESTEL-analyse af det tyske marked og vurder på baggrund af analysen, om Tyskland er et attraktivt marked for Bikezac
- Politiske og lovmæssige forhold:
- Økonomiske forhold:
- Sociale og kulturelle forhold:
- Miljømæssige forhold:

Litteraturliste:
Bilag:

Uddrag
Bikezac ApS eller ”COBAGS”, er et anpartsselskab som startede i København verdens cykelhovedstad.

Med 62% af alle ture i København, der foretages på en cykel, frigav COBAGS den første ”totebag”/indkøbspose lavet til at passe ind på cyklens bagagebærer.

COBAGS er en produktionsvirksomhed da de fremstiller varer, som sælges til andre virksomheder eller private forbrugere. De opererer altså både på B2C og B2B markedet.

Virksomheden sælger online til flere forskellige europæiske lande og sælger til supermarkeder i både Holland og Danmark.

Virksomhedens omsætning er ikke oplyst i deres regnskab, men de havde et resultat på -245.000 kr., herudover en egenkapital på -1,199 kr. og deres balance lå på 803.000 kr. alt sammen i deres årsrapport 2019.

Nedenfor ses virksomhedens nøgletal også fra 2019 og vurdering af tilfredsstillelse. Vision og mission for Bikezac er et have en positiv effekt på klimaet og være med til at finde løsninger til at forbedre klima- og miljøproblemet.

Herudover har deres produkter det centrale fokus på bekvemmelighed og tilgængelighed. Ideen er at kunne skabe værdi hos kunden ved at producere en miljøvenlig og nemmere måde for forbrugeren at transportere dagligvarer, mv. med cykel.

---

Bikezac er som sagt en forholdsvis ny startet virksomhed som stadig er i opvækst og netop derfor har de høje forventninger og ambitioner.

Dermed er virksomhedens eksportmotiver, internt, proaktive, mere specifikt udnytter de deres konkurrencemæssige fordel i form af at have et patent på produktet som altså gør det svært at kopiere og konkurrere med.

Herudover har de store vækst og indtjeningsmål, såvel som ledelsesmæssige ambitioner fra stifterne og investorer fra blandt andet løvens hule og måske andre fremtidige investorer også.

Til sidst fortæller de også deres ambitioner om vækst i løvens hule og i podcasten på soundcloud. Med udgangspunkt i de 4 p’er vil jeg forsøge at analysere Bikezac’ eksportberedskab.

Virksomheden produkt er meget nemt at eksportere i Europa, da der er fri bevægelighed ift. Lovgivning og det er ikke en fødevare hvilket gør det endnu nemmere at transportere ift.

Holdbarhed mm. Herudover kan produktet nemt tilpasses til eksportmarkedet, men ville helt klart være bedst tjent med at være standardiseret.

Herefter kommer produktionen af produktet, hvor man må formode at virksomheden er i en startfase af deres levetid og er ikke på masseproduktions niveau endnu.