Barnets udvikling | Psykologi | Noter

Indholdsfortegnelse
OPSAMLING: BARNETS UDVIKLING
- Hvad hedder udviklingspsykologen, som tror på livslang udvikling? Og hvad er for ham vigtigt i barnets første livsfase?
- Hvordan oplever barnet den symbiotiske fase og hvor gammelt ter barnet?
- Hvad er følelsesmæssig smitte?
- Hvilken teoretiker har et begreb, som hedder ”det narrative selv”?
- Hvad hedder teoretikeren, som har fokus på tilknytning?
- Hvad forstår man ved begrebet ”selektiv tilknytning”?
- Beskriv hvad barnet oplever i gentilnærmelsesfasen!
- Hvad er en spædbarnsdepression og hvad skyldes det?
- Hvad viser Harlows forsøg med aberne? Skriv konklusionen ned.
- Hvilke 4 former for omsorgssvigt findes der?
- Nævn 2 reaktioner på omsorgssvigt!
- Hvad betyder begrebet ”resiliens”?
- Hvad er en mønsterbryder?

Uddrag
Erik H. Erikson. Ifølge Erikson er kaldes barnets første fase fundamental tillid kontra mistillid, og finder sted fra barnet er 0 til 1,5 år gammelt.

I denne fase skal barnet løse konflikten mellem fundamental tillid og fundamental mistillid til omgivelserne. Den positive udvikling består i, at barnet oplever at verden er et trygt sted at være, og at omsorgspersonerne er til at stole på.

---

Margaret Mahler beskriver perioden fra 1 til 5 måneder som den normale symbiotiske fase. I denne fase mener Mahler ikke at barnet er i stand til at adskille sig fra moderens omsorg og pleje.

Barnet skelner på dette tidspunkt ikke mellem det indre og ydre, og mellem sig selv og andre. Barnet opfører sig og fungerer, som om de og moderen udgør en sammensmeltet enhed, hvilket er det, Mahler betegner som en symbiose.

Især oplevelser af at blive holdt om, at blive ammet og øjenkontakten med omsorgspersonen er med til at fremme den symbiotiske oplevelse.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu