Bæredygtighed | SO | Rynkeby | 10 i karakter

Indledning
Vi leveri en tid, hvor bæredygtighedi dag fylder langt mere hos forbrugerne og, hvor efterspørgsleneftergrønne produkter er stigende.

Nogle vil mene, at bæredygtighed er mainstream, men bæredygtighed er for virksomheder vigtigt at imødekomme for at udlidederes position på markedet.

Virksomhederne har derudoverfået pålagt et ekstremt pres inden for social ansvarlighed, hvilket Rynkebykanimødekomme i form afCSR-tiltag. Rynkebyer nemlig en virksomhed der lægger stor fokus på bæredygtighed, social ansvarlighed ogsamfundsansvar.

Indholdsfortegnelse
1.0 INDLEDNING 1
2.0 METODE 2
3.0 RYNKEBYS CSR-TILTAG 3
4.0 CSR-TILTAGENES PÅVIRKNING AF RYNKEBY 4
5.0 RYNKEBYS FREMTIDIGE KONKURRENCEMÆSSIGE FORDELE VED HJÆLP AF CSR 7
6.0 KONKLUSION 9
7.0 LITTERATURLISTE 10
8.0 BILAG 11
8.0.1 BILAG 1. INDEKS FOR ARBEJDSULYKKER 11
8.0.2 BILAG 2. INDEKS FOR BRÆNDSTOFFORBRUG 12
8.0.3 BILAG 3. INDEKS FOR SYGEFRAVÆR 13

Uddrag
Rynkeby bærer derudover et økonomisk ansvarved at omstille sig til en merebæredygtig virksomhed. Rynkebys utallige CSR-tiltag har stor fokus inden for både bæredygtighed og miljø.

Rynkebys miljøpolitik er et økonomisk motiv, idet opmærksomheden er rettet mod miljø, energi og transport, vand og spildevand, affald og genanvendelse samt emballage og plast.

Den enorme efterspørgsel og stigende trend inden for bæredygtighed, har fået Rynkeby til at ændre taktik og tænke længere end normalt. Rynkeby har vedtaget et tiltag, dervil være langt mere miljøvenligt samt bæredygtigt end før.

---

I følgende opgave vil der blive diskuteret og brugt eksterne forhold for at finde frem til, hvordan Rynkeby fremadrettet kan opnå konkurrencemæssige fordele ved hjælp af CSR.

Rynkeby er nemlignødt til at ændre strategifor at imødekommeden enorme efterspørgsel inden for bæredygtighed.Der vil blive benyttetPorters Five Forcesog Ansoffs vækstmatrice for at finde frem til, hvilken strategiplanlægning Rynkeby børbenytte, for fremadrettet at opnå vækst.

Derudover vil omverdensmodellensamt SWOT være en hjælpende hånd til at finde Rynkebys muligheder og trusler fra blandt andet miljøet og kunderne.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu