Indholdsfortegnelse
Stofområder
Tabloid – aviser
Nicheaviser
Regional- og lokalaviser
Netaviser
Gratisaviser
Målgrupper
- Gallups kompasmodel
Samfundsområder
• Intimsfæren
• Socialsfæren
• Den politiske offentlighed
• Den kulturelle offentlighed
De fem nyhedskriterier
• Aktualitet
• Væsentlighed
• Konflikt
• Identifikation
• Sensation
Ydre komposition (layout)
- Tekst layout:
• Rubrik:
• Underrubrik:
• Manchet:
• Mellemrubrik:
• Brødtekst:
• Fakta boks:
• Byline og bylinebillede:
• Genretag:
• Billedtekst:
• Citat:
- Billedlayout:
Kilder
- Man opdeler typisk kilderne i tre typer:
• Erfaringskilder:
• Partskilder:
• Ekspertkilder:
Vinkling
Avisens genrer
Nyhedsjournalistik
• Nyhedshistorien:
• Referatet:
• Interviewet:
- Her kan man skelne mellem forskellige former:
• Nyhedsreportagen:
• Baggrundsartiklen:
Meningsjournalistik
• Lederen:
• Kommentaren:
• Klimmen:
• Læserbrevet:
• Kronikken:
• Anmeldelsen:
• Nyhedsanalysen:
Fortællende nyhedsjournalistik
New Journalism
Featuren
Servicejournalistik
Indre komposition
Nyhedstrekanten
Hey-You-See? -So
• Hey
• You
• See
• So
Jon Franklins story-model
Den tredje fortællemåde
Det journalistiske sprog
• Særligt om rubrikken:
• Konkretisering:
• Sammenligning:
• Brug af sproglige billeder:
• Forenkling:
• Undgå for mange idiomer:
• Sproglige figurer:
• Sætninger og perioder:
Fake News og clickbait
- Journalistiske autenticitetsmarkører
Tjekliste til Fake News
- Mediet
- Artiklen
- Clickbait

Uddrag
Stofområder
• Nyhedsstof/ Indland: politisk stod, erhvervsstof, socialstof, forbrugsstof, miljøstof, uddannelsesstof, sundhedsstof, kriminalstof.

• Nyhedsstof/ Udland: politisk stof, økonomisk stof, miljøstof m.m.

• Kulturstof: anmeldelser af bøger, film, teater, sport m.m.

• Opinions-/meningsstof: kommentarer, læserbreve, klummer, kronikker, leder.

• Service- og livsstilsstof: tv-programmer, vejrudsigt, praktiske råd om madlavning, børneopdragelse og sundhed, reportager om rejser, mad, karriere, byliv, boligindretning, biler m.m.

• Petitstof: vittigheder, tegneserier m.m.

Tabloid – aviser
- Omfatter de landsdækkende formiddagsaviser, Ekstra Bladet og BT.
- Ordet tabloid henviser til avisernes format, som Ekstra Bladet og BT dog efterhånden har til fælles med andre aviser.
- I de to aviser er der fokus på kriminalitet, sport og nyhedsreportager om individet i form af det der bliver kaldt ’’den menneskelige historie’’.
- Tabloid – aviserne omtales ofte som sensationsaviser, fordi de netop dyrker sensationen.
- Det udenrigspolitiske stof og baggrundsstoffet er ikke prioriteret højt.

Nicheaviser

- Omfatter aviser med et fokus på bestemte områder, som henvender sig til bestemte segmenter.
- Information og Weekendavisen henvender sig primært til akademikere henholdsvis til venstre og højre for midten i det politiske liv.
- Kristeligt Dagblad henvender sig til læsere, der er interesseret i moral og religion.
- Avisen Børsen henvender sig til folk fra erhvervslivet.

Regional- og lokalaviser
- Omfatter aviser knyttet til en bestemt landsdel/region eller til et bestemt lokalområde med nyheder og informationer primært knyttet til begivenheder i området.
- Eksempler på regionalaviser er f.eks. Århus Stiftstidende og Fyns Amtsavis, mens eksempler på lokalaviser, der har et endnu mindre udbredelsesområde, er Skive Folkeblad og den lille lokalavis i en mindre by eller bydel.


Netaviser
- Omfatter for det første helt selvstændige netaviser som f.eks. MSN-nyheder, Metro Express og Zetland.
- I den sidste skriver journalisterne såkaldte singler, der er længere end en traditionel nyhedsartikel, men kortere end en bog.
- For det andet omfatter netaviserne dels net-udgaver af de store aviser, dels de netaviser, der er tilknyttet de store tv-stationer, f.eks. DR-nyheder.


Gratisaviser
- Omfatter, som navnet siger, gratis aviser, f.eks. B.T., Metro, der bliver uddelt, hvor folk færdes mest.
- Grundlaget for dem er annoncerne, der helt og holdent skal bære avisens økonomi.
- Gratisaviserne forsøger at nå ud til så bred og stor en gruppe mennesker som muligt, og forsøger at opdatere dem med helt aktuelle nyheder.
- De indeholder derfor mange små nyhedstelegrammer.
- De har ikke så meget baggrundsstof som omnibusaviserne, og de prioriterer kulturstof og servicestof over politisk stof.

Målgrupper
Gallups kompasmodel
- Gallups kompasset er skabt af analysefirmaet Gallup.
- Det måler danskernes medie- og mærkevareforbrug samt deres livsstil, adfærd, interesser, aktiviteter og holdninger.
- På den baggrund inddeler de befolkningen i otte segmenter, afhængigt af hvordan de placerer sig på to akser, henholdsvis aksen moderne-traditionel og aksen individ-fællesskab.
- Til de otte segmenter tilføjes et niende (centergruppen), der består af dem, som ikke passer ind i nogen af de otte grundlæggende segmenter.