Assignment 1-4 | Engelsk

Indholdsfortegnelse
Assignment 1: Find og skriv et eksempel på et verballed i hver af følgende tider: præsens (simpel tid), præsens (udvidet tid), præteritum (simpel tid), perfektum (simpel tid), perfektum (udvidet tid) og futurum (simpel tid)........................2
Assignment 2: Besvar opgave a, b, c og d med udgangspunkt i nedenstående tekststykke. Brug relevant grammatisk terminologi.................3
a) To verballed omskrevet med ’do’ er understreget. Forklar for hvert eksempel, hvorfor der er anvendt omskrivning med ’do’........................3
b) Find og skriv fire verballed, som indeholder forskellige modalverber..................3
c) Find og skriv et eksempel på en parataktisk (sideordnende) og en hypotaktisk (underordnende) konjunktion.................4
d) Foretag en syntaktisk analyse af nedenstående sætning:...................4
Assignment 3: E-mail from Sony....................................5
Assignment 4A: Write an argumentative essay about the changing British identity and discuss different views on Britishness.................6
Divide and concur........................6
Sources:....................9

Uddrag
did read
I det første eksempel har do skiftet tid og person, Do er skrevet i præsens men i det første eksempel er do nemlig omskrevet til ”we did” som er 3. person og nu også i datid, sætning er sammentidig skrevet i nægtene form da not kommer ind lige efter verballedet.

”We did NOT read. Omskrivningen af do er anvendt for at sætningens morfologi skal give mening, da do er et hjælpeverbum vil det altid være den der skal omskrives for at matche hovedverbet som i denne sætning er read.

do exist
I eksempel nummer to er do omskrevet til simpel tid præsens da der står ”do exist”, her er det blevet brugt for at vise ekstra udtryk i sætningen så ”do” skal udtales med ekstra tryk på for at understrege en pointe.

---

This essay will be discussing the topic of whether there is a difference between being English and being British.

The main points will be the interpretation of what the difference between Britishness and Englishness really is, whether or not there is a corelation between race and national identity.

In the Britain that you visit and see now, a lot has changed in difference to what you would have seen or experienced about ten years ago.

Between 2001 and 2011 the number of mixed or black brits have doubled and has probably gotten a lot bigger since then.

Throughout those years the terms “British” and “English” has surfaced as another way for humans to put each other into categories with no basis but to divide the population yet again.

The thesis of whether you are English or not has been a huge debate throughout the years and it’s clear to see the same pattern has been going around about who identifies as what and especially how they look.

Based on a study from the economist, we see how those who have participated in said study has had more or less the same opinion regarding race policy and police brutality.

The major of Bristol Mr. Reeves fights an impossible fight every day as a mixed man with Jamaican heritage, key word in that message is MIXED.

Is he white passing or black passing? As much as he refuses to see colour, that will not change the fact that the rest of the world will see hi a certain way all according to how much melatonin there is hidden in that lovely skin of his.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu