Aske Hamborgs | Analyse

Indledning
Kære dagbog, i dag har været min første dag i skole. Vi er kort blevet introduceret for de fem første kapitler i vores lærebog. Vi har lært at en virksomhed eller et start-up firma opstår på baggrund af en god ide.

Den ide bliver så udviklet til et produkt eller ydelse som er kernen i virksomheden, hvortil det er vigtigt at skabe kunderelationer, værdi for kunden og vise man er konkurrencedygtig.

Vi lærte at man imidlertid indirekte kan forsøge at inderkredse hvem den succesfulde iværksætter er, hvortil der er opstillet fire iværksættertyper:

Den vækstpotentiale-, projektorienterende-, livsstils- og traditionelle iværksætter. Derudover lærte vi om begreberne iværksætteri og innovation.

Vi lærte også om de fire virksomhedstyper, nemlig produktion-, handel- og service- og blandede virksomheder og de to forskellige ejerfomer, nemlig enkeltmandsvirksomhed og interessentskab.

Uddrag
Kære dagbog, nu begynder faget at få sit præg på mig. Jeg synes det er spændende, men det godt nok svært nogle gange at holde styr på alle begreberne!

Vi er over en periode blevet introduceret til kapitel 12-16, som handler om diverse økonomiske analyser. Under kapitel 12 lærte vi om nøgletal og nøgletalsberetninger.

Et nøgletal er forholdstal, som beskriver sammenhængen mellem to variable og de skal være valide. Herfra kan man beregne afkastningsgraden og indekstal.

Derudover findes der en intern og ekstern regnskabsanalyse og en tidssammenligning samt virksomhedssammenligning. Vi hørte også nærmere om analysegrundlaget.

Under kapitel 13 lærte vi om analysen af indtjeningsevnen. Ved indtjeningsevnen forstås virksomhedens evne til at skabe overskud på grundlag af aktiviteten.

Herunder kan man ved hjælp af beregninger finde frem til overskudsgraden. I kapitel 14 lærte vi om analyse af kapitaltilpasningen og ved kapitaltilpasningsevnen forstås virksomhedens evne til at skabe aktivitet på grundlag af den investerede kapital.

Herunder kan man beregne aktivernes omsætningshastighed. Aktivernes omsætningshastighed viser, hvor stor en aktivitet der er skabt i virksomheden på grundlag af den investerede kapital.

Under kapitel 15 lærte vi om analyse af rentabiliteten og ved rentabilitet forstås virksomhedens evne til at forrente den investerede kapital. En analyse af en virksomheds rentabilitet omfatter en beregning og vurdering af følgende nøgletal:

afkastningsgrad, overskudsgrad, aktivernes omsætningshastighed, egenkapitalens forrentning, gældsrente og gearing. Herunder kan man beregne afkastningsgraden.

Derudover lærte vi også noget om markedsrenten hvilket er den rente, der kan opnås ved investering i obligationer og sammenligning mellem nøgletallene.

Vi lærte også om egenkapitalens forrentning, gældsrente og gearing, og hvordan man beregner dem. Under kapitel 16 lærte vi om den sidste analyse, nemlig analysen af soliditet og likviditet.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu