Indledning
Med udgangspunkt i bilag 7 og 8, vil man skulle se på hvordan mindstelønnen kan påvirke et lands priskonkurrenceevne, arbejdsløshed og offentlige finanser.

Herved kan vi finde frem til at mindstelønnen er ikke noget som findes i alle lande i dag, der er mange lande der ikke har fået inddraget en mindsteløn og derved ikke er spor nemt at finde lønniveauet i de givende lande.

Men her i Danmark har vi fået inddraget en såkaldt mindste løn, så vi kan sikre os at alle har noget at kunne leve ud fra under deres arbejdsvilkår.