Indledning
I denne opgave vil jeg lave en kildekritisk analyse af et uddrag fra ”Arbejderklassens situation i England”.Uddraget er fra siderne 116-117 og 118-119.

I første del af opgaven vil jeg lave en kildekritisk analyse af kilden. Her kommer jeg blandt andet ind på hvilken slags kilde dette er og om kilden er troværdig.

Herefter vil jeg lave en diskussion og vurdering i form af en sammenligning. Til sidst vil jeg lave en konklusion

Indholdsfortegnelse
Indledning 2
Kildekritisk analyse 2
Titel 2
Hvad handler kilden om 2
Dateringer 2
Geografi 3
Afsender og MOdtager 3
Førstehåndskilde 3
Sekundærkilde 3
Tendens 3
Troværdighed 3
Sammenligning 4
Konklusion 4
Kildeliste 5

Uddrag
AFSENDER OG MODTAGER
Ophavsmanden er Friedrich Engels. Han Beskriver som sagt miljøforholdene i Manchester i 1840’erne.

Derfor må det formodes at modtagerne er andre dele af England og andre industrilande, som vil have informationer om en af de største industribyer i verden, på dette tidspunkt.

---

FØRSTEHÅNDSKILDE
Dette er en første håndskilde pga. kilden bliver skrevet ned i parallel med at begivenhederne fandt sted.

Det vil sige at ophavsmanden var til stede i perioden, hvor industrialiseringen fandt sted i Manchester.

---

SEKUNDÆRKILDE
Dette er en sekundærkilde fordi at den er lavet om siden den oprindelige. Den oprindelige er på tysk, men denne kilde er oversat til dansk.