Analyse | Knokkelmanden af Henrik Pontoppidan

Indledning
Novellen handler om ægteparret Ane og Simon. Ane og Simon er opvokset som forældreløse som en del af underklassen i samfundet i 1800-tallets landmiljø. Ane og Simon er født fattige og gennem hårdt arbejde får de til sidst deres egen lille gård. Ane bliver dog syg kort efter og dør, så Simon er efterladt med deres datter.

Indholdsfortegnelse
Hvad omhandler Knokkelmanden?
Generelle træk fra tiden- “Køn kirke og klasse”
Fortællertype
Komposition
Personkarakteristik
- Ane
- Simon
- Fælles
Tema/Budskab

Uddrag
Under det moderne gennembrud var der især fokus på at fremhæve den sociale indignation folket levede under: (Linje 22-24) “Oprindelig var de nok et Par forladte, af det offentlige udsatte Børn, der først i en billig og ussel Sognepleje, senere – skilte fra hinanden, men begge besjælede af samme Tanke og stræbende mod samme Maal – i kummerlige Tjenester mellem al Slags Udskud omkring paa store Gaarde havde lært, hvad ondt var … “

Et andet exempel på social ulighed: “Og mangen stille Sommeraften, naar Solen var ved at gaa ned, drev baade en og to af Byens Folk med Piben eller Strikkestrømpen op over Grusbakkerne for fra Øster-Stien at fryde sig ved Synet af den fremtryllede Rigdom.” Under det moderne gennembrud var piben eller strikkestrømpen en status for at tilhøre den højere klasse i samfundet.

Kvindens rolle synes jeg også bliver skildret i teksten som værende hjemlige individ i huset som passer børnene og de øvrige huslige pligter: “Men lige til det sidste ordnede hun med egen Haand alt i Køkken og Stue som sædvanlig...”

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave

  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal

Premium 39 DKK pr måned

  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang her