Analyse | Anders Bodelsen

Indholdsfortegnelse
Hovedfokus i denne opgave er, at give en analyse og fortolkning af novellen ’’drivhuset’’ samt perspektivere til syndefaldsmyten.

”Drivhuset” er en dansk traditionel novelle, skrevet i 1965 af Anders Bodelsen. Temaet i novellen er

”udvikling fra barn til voksen”og ”kærlighed”, eftersom de to hovedpersoner går fra barn til voksen i novellens handlingsforløb.

Det meste af novellen er skrevet i datid og den starter ud ’in media res’, samt er teksten opbygget som et kronologisk flashback.

Handlingsgangen udspiller sig over en dag og novellen introducerer to hovedpersoner – fortælleren (drengen) og Inger (pigen).

Novellen handler om en jeg-fortæller,der igennem flere århar holdt øje med et drivhus, som han kunne se fra sit værelsesvindue.

Dette drivhus befinder sig midt i et område, hvor en flok unge børn har leget omkring gennem flere år.

Gartneriet er et forbudt område, og det er derfor omringet af en høj mur, så det ikke er muligt for disse børn at indtræde området.

Uddrag
Novellens brug af jeg-fortæller betyder, at synsvinklen er begrænset. Der bliver kun præsenteret begivenhederne som fortælleren fortolker og oplever dem.

Det vil sige, der kun bliver beskrevet miljø i novellen ud fra fortællerens synsvinkel. Som beskrevet tidligere

udspiller novellensig på tre forskellige steder; på jeg-fortællerens værelse, på det store samt fælles legeareal og ved drivhuset.

Novellen befinder sig i to forskellige miljøer: Det trygge og idylliske barndomsmiljø, hvor hovedpersonen er vokset op og kender.

Dette miljø føles frit for børnene og hovedpersonen, men det er stadig afgrænset af denne muren, som adskiller haven fra drivhuset.

Derfor er drengen uvidende om hvad der hviler bag den høje mur. Haven og drivhuet er derfor især interessante miljøer

at gennemsøge i analysen,da de fortæller noget om den udvikling, som jeg-fortælleren og Inger gennemgår i novellens gennemgang.

Børnene må ikke bevæge sig ind i gartneriet, og de skal komme hjem, når de voksne kalder. Det vil sige, at det er de voksne som sætter rammerne og de har altså kontrollen over det store legeareal.

Derfor er haven en tryg legeplads, da de voksne kan sætte grænser og have kontrol over hvad børnene fortager sig når de leger.

Da drivhuset er indhegnet med hegn og mur, kan de voksne ikke have kontrol over hvad der forgår derinde, derfor er det et forbudt område for børnene.

Dette er præcis den grund til hovedpersonen og Inger, vælger at bevæge sig ud i nye omgivelser.

Det gør de, da de er blevet ældre og måske føler de ikke længere har brug for de voksnes hjælp til diverse ting.

Novellen er fortalt i et større flashback af fortælleren og handlingen finder sted da drengen var et barn.

Først i slutningen bliver der fortalt noget fra den voksne version af fortælleren og det bliver fremskrevet som et stort flashback.

Novellen er kronologisk opbygget og det meste af handlingen sker i en tidsmæssig rækkefølge.

Fortælleren begynder, at blive ældre og føler sig voksen nok til at udforske andre ting end han har gjort førhen.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu