Analyse af SMP | processen | Afsætning

Indledning
Denne aflevering tager udgangspunkt i et nyt produkt i branchen ice cream frozen desserts. Afleveringen vil indeholde en analyse af SMP-processen i forbindelse med udviklingen af et nyt produkt

som indeholder en segmentering, målgruppe valg, som er analyseret ud fra modellen SMOK og positionering.

SMP er med til at give et godt overblik over de forskellige segmenter, så man har lettere ved at pege sig hen moden relevant målgruppe for produktetud fra de forskellige valgte segmenter.

Den udvalgte målgruppe, som er bestemt ud fra segmenterne,bruger man positionering til, hvor og hvordan man rækker ud til den enkelte målgruppe.

Afleveringen indeholder også en markedskarakteristik af branchen ice cream frozen dessert, som har fokus på Produktet, udbydere på marked

efterspørgere og en geografisk afgrænsning. Til sidst vil afleveringen rundes af med en konklusion, som konkluderer på baggrund af analysen.

Indholdsfortegnelse
Indledning 2
Idebeskrivelse 2

Markedskarakteristik 2
- Udbydere 3
- Efterspørgere 3
- Geografisk afgrænsning 3

SMP-proces 4
- Segmentering 4
- Målgruppevalg 5
- Målgruppevalg begrundelse 5

SMOK 5
- Segmentets størrelse og vækst 5
- Mulighed for kontakt med segmentet 6
- Omkostninger ved bearbejdning af segmentet 6
- Konkurrence om segmentet 7

Persona 8
Positionering 8
- Brandidensitet 8
- Brandværdi 9
- USP 9
- ESP 10
- Positioneringskort 10

Konklusion 11
Kildeliste 12
Bilag 13

Uddrag
I 2020 blev der i Danmark købt is for 2.800,9 millioner danske kroner. På trods af det store udbyd på markedet er de danske forbrugsvaner nemme at se.

På grafen i bilag7. Der vises en analyse der er fortaget af euromoniter, den viser hvor stor en andel af “ice cream and frozen desserts” markedet de forskellige virksomhederhar.

Som det fremstår på grafen i bilag7,erkonkurrenceformen på markedet “ice cream and frozen desserts” er differentieret oligopol, der ser vi fordi der er få store udbydere det leder markedet.

Det konkluderes på baggrund af at Frisko is A/S med en markedsandel på 27.2%, Premier is- Mejerigaarden A/S med en markedsandel på 22.8% og CoopDanmark A/S med en markedsandel på 18.4% tilsammen udgør en markedsandel på 68,4.

Hvilket netop indikere at konkurrenceformen er differentieret oligopol. På baggrund af de overstående, og de overstående brands ressource mængde vurderes det

at Frisko is A/S og Premier is- Mejerigaarden er de største konkurrenter for imagines. Årsagen hertil er den store markedsandel de to firmaer har

derudover er største delen af Frisko is A/S og Premier is- Mejerigaardens produkter rettet mod den samme målgruppe som imagineice.

---

Ud fra “ice cream and frozen desserts”markedet konkluderes det at de passende variable for segmentering af markedet er sociodemografiske variable.

Fordelen ved brug af netop denne variable,er at de forskellige købsvaner i de forskellige regioner, bliver inddelt og overskueliggjort.

Dette er relevant for produktets placering på markedet. Aldersgrænserne i overstående tabel er relevante for produktet, da det appellerer mest til unge.

Det vil fange mest unges opmærksomhed, da produktet er sjovt, mystisk og spænende. Aldersgruppen 15 – 18 og 18 – 21 indgår i tabellen
da de stadig har et forbrug og stadig er nysgerrige på det mystiske.

Aldersgrupperne efter 21 år indgår ikke i tabellen grundet det ikke vil fange deres interesse på samme måde, som det vil med unge. Det er ikke et lige så spænende produkt for voksne, som det er for unge.

En anden variabel man kunne have anvendt, er psykografiske variable, da børn og unge personligheder ændres i takt med deres alder.

---

Imagineice vil gerne have kunderne anvender det funktionelle købsmotiv, fordi de skal vælge produktet med Imagineices funktion nemlig at skabe en nysgerrighed med smag af mystik.

som primært vil fange børn og teenagere i alderen 9-12 og 12-15, fordi det er en alder, hvor man er meget nysgerrig og derudover er man meget impulsiv.

Man bliver fristet, som man gøraf et spændene produkt der differentierer sig fra mange andre, hvor du ellers ved hvad du får.

Imagineice tiltrækker de unge, fordi de er impulskøbere og er nemme, at promote produktet til.Når de 2 segmenter har impulskøbt en Imagineice et par gange

vil forbrugerne være tilfredsstillet i forhold til en øgetkundeværdi, som derefter kan gå hen og ændre deres købsadfærd til en form for små regelmæssige vanekøb, som nemmere vil kunne lade sig gøre med de 2 unge segmenter.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu