Indholdsfortegnelse
Amerikansk økonomi på vej frem igen
- Ny fremgang efter et par skuffende kvartaler
- Væksten er nedjusteret med tiltagende

Amerikansk vækst i ujævnt tempo
- Ledig kapacitet dæmper investeringerne
- Virksomhederne tømmer lagrene
- Det offentlige bremses af store underskud og gældslofter
- Eksportvirksomheder ramt af lav vækst og stærk dollar

Forbrugerne holder gang i væksten
- Forbedret økonomi og bedre jobmuligheder holder gang i forbruget
- Boligmarked i bedring

Arbejdsmarkedet er i rigtig god form
- Uafbrudt jobvækst i 71 måneder
- Arbejdsløsheden nede på det naturlige niveau
- Forbrugerne er i godt humør
- Forbrugerne er blevet mere usikre, men ser fortsat lyst på fremtiden
- Erhvervslivet er mindre optimistiske

Opstraming af pengepolitiken
- Første rentestigning i næsten 10 år
- Flere renteforhøjelser i vente men usikkerhed om tempo
- Dollaren stabiliseret på et højt niveau

Væksten vil være tiltagende
- Væksten er tiltagende
- Væksten under pres af lav produktivitetsvækst
- Vækst på mere end to pct. årligt i de næste 10 år

USA er vigtig for danske eksportvirksomheder
- USA er Danmarks tredje- største eksportmarked
- Eksporten til USA er fal- det sfa. færre indtægter fra søtransport
- Søtransport, medicin og maskiner fylder meget i eksporten til USA
- 320 forbrugere med en høj velstand
- Geografiske forskelle

Indkomst pr. indbygger i de amerikanske stater 2015
- USA dikterer tempoet i verdensøkonomien og påvirker dermed alle ek- sportvirksomheder

Uddrag
Væksten i amerikansk økonomi er på vej op igen efter et par skuffende kvartaler. Faldende ledighed og stigende realløn holder gang i forbruget, som er den store motor i amerikansk økonomi.

Økonomisk fremgang og en stærk dollar giver danske virksomheder gode muligheder i USA.

Ny fremgang efter et par skuffende kvartaler
Der er udsigt til ny fremgang i amerikansk økonomi efter et par skuffende kvartaler. Amerikansk økonomi voksede med 2,6 pct. i

2015, men BNP-væksten har været relativ svag i de seneste kvarta- ler. Fra 2. kvartal 2015 til 2. kvartal 2016 er amerikansk økonomi blot vokset med 1,2 pct.

Væksten er nedjusteret med tiltagende
Den skuffende udvikling i første halvdel af 2016 betyder, at man ikke kan indfri de vækstforventninger, der var tidligere på året.

USA for- ventes nu at få en vækst på blot 1½ pct. i år. Væksten ventes dog at tiltage i de kommende kvartaler og lande på ca. 2¼ pct. til næste år.

Amerikansk vækst i ujævnt tempo
Amerikansk økonomi vokser i et ujævnt tempo, hvilket også fremgår af bidragene til væksten fordelt efter de forskellige typer af efter- spørgsel.

Forbrugerne er den store motor i amerikansk økonomi, mens det især er en nedgang i investeringerne, der har dæmpet væk- sten i amerikansk økonomi over de seneste par kvartaler.

Ledig kapacitet dæmper investeringerne
Erhvervenes investeringer i anlæg og udstyr er præget af nedgang.

Kapacitetsudnyttelsen inden for både elproduktion, råstofudvin- ding og fremstillingsindustri er lav.

Så på trods af de lave renter, så vil væksten i investeringerne være forholdsvis beskeden i de kom- mende år, da der fortsat er ledig kapacitet. Der er fremgang i inve- steringerne i forskning og boliger.

Virksomhederne tømmer lagrene
Særligt lagerinvesteringerne har dæmpet den økonomiske aktivtet i de seneste fem kvartaler.

Virksomhederne har skruet ned for pro- duktionen og har i stedet valgt at nedbringe deres lagre.

Lagerned- bringelserne er dog godt for den fremadrettede vækst, da nye ordrer skal produceres før, de kan leveres.