Amerikansk økonomi | IØ opgave | 10 i karakter

Opgavebeskrivelse
OPGAVE 1:
a) Beregn vha. indeksberegninger (indekstal du selv udregner på baggrund af bilag 1), hvor mange procent den amerikanske dollar er faldet eller steget i 2020 i forhold til 2016. Kommentér kort på udviklingen over hele perioden (2016-2020).

b) Beregn på baggrund af bilag 4 den amerikanske eksports andel af BNP og forklar hvad dette eventuelt kan betyde i forhold til USAs position i den globale økonomi.

c) Forklar hvad det betyder, at USA har en flydende valutakurs (flydende valutakurssystem).

OPGAVE 2:
a) Analysér på baggrund af bilag 2 og bilag 3 årsagerne til den økonomiske vækst i USA i 2019 (alle 4 kvartaler (Q1 til Q4) for bilag 2) . Inddrag økonomisk teori i besvarelsen.

b) Med udgangspunkt i din besvarelse af opgave 1 og 2a) samt bilag 2, bilag 3, bilag 5 og bilag 6 skal du diskutere, hvor amerikansk økonomi har sine styrker og svagheder. Inddrag økonomisk teori i besvarelsen.

OPGAVE 3:
a) Du er ansat i FED (den amerikanske nationalbank) og er blevet bedt om at udarbejde et notat på maksimalt 600 ord til den amerikanske regering. Tag især udgangspunkt i bilag 6 og bilag 7, men de øvrige bilag bør også anvendes efter behov.

Uddrag
- Fra 2016 til 2020 er den amerikanske doller steget omtrent 6,9 procent. Det kan konkluders fra udregning fra ændringen af valutakursen. Dog er der sket et mindre udfald i 2019 som resulteret i et fald på 5,6 procent.

---

Som en start kan man se på udviklingen af BNP som i 2018 ligger på 2,9 procent af den årlige stigning. I 2019 falder den årlige procentvise stigning så til 2,3 procent.

Selvom BNP’ en er faldende ligger den stadig på et flot niveau, da USA stadig befinder sig i højkonjunktur, da deres procentvise vækster er på over 1,5 procent.

Da den årlige procentvise stigning er mindre end den forrige, kan det være et tegn på de er på vej imod lavkonjunktur, hvilket skøn fra bilag 3 viser vil være en rigtig betragtning.

Dog er andre faktorer der spiller ind i det skøn, da det ikke er normale konjunktur svingninger. Når man ser på det offentlige forbrug, kan man se på bilag 2, at fra det første og andet kvartal i 2019 er steget omkring 2 procent i alt.

Grunden til at dette er interessant er fordi det kan skabe arbejdspladser i samfundet. Når man så kigger på bilag 3, kan man så se at arbejdsløsheden af arbejdstyrken er faldet fra 3,9 procent i 2018 til 3,7 procent i 2019.

Det er altså med til at skabe økonomisk vækst i USA, da det sætter gang i det økonomiske kredsløb.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu