Aktiv dødshjælp | Projektopgave | 12 i karakter

Problemformulering
Hovedspørgsmål:
Er aktiv dødshjælp etisk korrekt?
- Og er det okay, at man går ind og bestemmer over liv og død?

Faktaspørgsmål:
Hvad er aktiv dødshjælp? Hvem udfører det?
Hvor er det lovligt i Europa? Hvem er påvirkede af det?
Hvilke forskellige former for aktiv dødshjælp er der? Hvordan bliver aktiv dødshjælp udført?
Hvornår begyndte man at udføre aktiv dødshjælp? Forklaringsspørgmål:
Hvorfor bliver det gjort?

Hvordan forholder de danske læger sig til emnet? Vurderingsspørgsmål:
Er aktiv dødshjælp etisk korrekt?

Er det rimeligt, at andre skal have mulighed for at bestemme over liv og død? Er det okay at lege ”Gud”?

Indledning
Vi har valgt at skrive om aktiv dødshjælp, fordi vi synes det er et enormt spændende emne, og problemerne og etikken omkring emnet interesserer os.

Tanken om, at andre kan bestemme over liv og død, skræmmer os lidt, og derfor ville vi gerne vide noget om, hvad der skal til for at en så svær beslutning bliver taget.

Vi ville gerne vide noget om, hvordan aktiv dødshjælp bliver ydet, og noget om hvor det er lovligt og hvilke forskellige metoder der var til at få det gjort.

Derudover ville vi også gerne vide hvordan lovgivningen omkring aktiv dødshjælp så ud herhjemme.

Vores mål med at arbejde med dette emne, var at få noget mere viden omkring aktiv dødshjælp, så vi selv kunne danne en holdning til emnet.

Indholdsfortegnelse
Indledning 3
Problemstilling 4
Hvad er aktiv dødshjælp? 5
Historien om aktiv dødshjælp 7
Lovgivning og straf omkring aktiv dødshjælp 8
Livstestamenter 9
Det kristne syn på aktiv dødshjælp 10
For og imod aktiv dødshjælp 11
Det Etiske Råds mening 12
Statistikker 13
Konklusion 14
Kildeangivelser 15

Uddrag
Aktiv dødshjælp kaldes også for eutanasi, og er græsk. Eu betyder ”god”, og thanatos betyder ”død”. Aktiv dødshjælp er en handling

som forkorter menneskers liv ved at lade dem dø, før døden ville være indtruffet naturligt. Aktiv dødshjælp kan f.eks. ydes ved at give en dødelig overdosis af medicin.

Aktiv og passiv dødshjælp udføres af læger, da der i de fleste tilfælde skal enten medicin eller virkemidler til, som kun findes i varetægt hos læger, eller kun kan skaffes af læger.

Medlidenhedsdrab og assisteret selvmord kan i princippet udføres af hvem som helst, da der ikke nødvendigvis skal nogle virkemidler til, som kun læger, har adgang til.

Man skelner mellem fire forskellige former for dødshjælp:
Aktiv dødshjælp:
- Aktiv dødshjælp er, som nævnt ovenfor, en handling, der har til formål, at afkorte et menneskes liv.

Det kan være, hvis en person lider af en uhelbredelig sygdom, og derfor selv ønsker at dø, før sygdommen bliver så slem, at de ikke kan holde den ud.

Der er forskellige måder at udføre aktiv dødshjælp på. Den mest anvendte metode er en meget stor dosis af stoffet Pentobarbital, som også kaldes Pento.

Pento blev tidligere brugt som bedøvelse ved operationer, og det er det samme stof, som dyrlæger bruger.

Det mest normale er, at patienten selv drikker Pentoen, som er opløst i et glas vand, dog kan stoffet ikke skaffes lovligt herhjemme.

I Pentoen er der bl.a. et salt, kalium, som går ind i blodåren, og stopper hjertet, hvis man får en overdosis af stoffet.

Morfin virker ikke til formålet, hvis man i forvejen har store smerter og er i behandling af morfin. I sjældne tilfælde kan en overdosis af heroin også bruges til formålet.

Passiv dødshjælp:
- Passiv dødshjælp kan f.eks. være, hvis en læge står med en døende patient.

Her kan de i samråd med patienten og dennes familie, vælge at undlade at påbegynde en ny behandling af patienten

eller de kan vælge at stoppe en patients behandling, fordi den ikke længere forbedrer patientens tilstand, eller fordi en ny behandling ikke vil gavne.

Efter behandlingen er ophørt, koncentrerer man sig om lindring af smerterne, og omsorg af patienterne, indtil døden indtræffer, det kaldes også palliativ behandling.

Passiv dødshjælp er ikke forbudt herhjemme, da det anses for at være en naturlig del af lægernes arbejde.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu