Uddrag
Aktiv dødshjælp Kaldes også eutanasi eller medlidenhedsdrab. Som navnet antyder, er man som individ medvirkende til at tage et andet liv, dette gøres ved hjælp af fysisk tilstedeværelse af en læge, hvor han/hun foretager en indsprøjtning, med stærk sovemedicin eller med et eller to præparater på patienten.

Aktiv dødshjælp er ikke på nuværende tidspunkt lovligt i Danmark, men er derimod lovligt i blandt andet Holland og Belgien. Her er ydes det alene til de uhelbredelig syge, og det sker ved en overdosis af et stærkt lægemiddel.

Etik spiller en afgørende rolle for individet, når store beslutninger skal tages i ens liv. Vi oplever ofte de etiske overvejelser presse sig på, når samtalen drejer sig om fremtidens forskning, døden eller hvordan vi kan og skal hjælpe andre mennesker.

Her i blandt emnet aktiv dødshjælp. Der findes dog to typer dødshjælp, der er en aktiv, som beskrevet før, hvor en læge fysisk giver en patient en indsprøjtning og han/hun sover stille ind efterfølgende.

Passiv dødshjælp er derimod en handling, hvor man undlader at behandle en dødelig syg patient.