airbnb Opgave | Afsætning

Opgavebeskrivelse
1. Opstil et forretningsmodellærred (Business Model Canvas) for Airbnb og vurder herudfra, hvad der gør konceptet konkurrencedygtigt.

2. Foretag en omverdensanalyse (De uafhængige forhold) af markedet for korttidsudlejninger i Danmark.
- Politik og lovgivning
- Økonomi
- Demografi
- Kultur
- Teknologi
- Miljø

3. Foretag en definition af den branche, Airbnb befinder sig i.

4. Foretag en analyse af den i spørgsmål 3 definerede branche med udgangspunkt i Porter's brancheanalysemodel. (Porters 5 forces)

5. Foretag en værdikæde analyse af Airbnb
Primæraktiviteter:
- Produktudvikling
- Salg
- Produktion
- Markedsføring
Støtteaktiviteter:
- Virksomhedens infrastruktur
- Menneskelige ressourcer
- Teknologiudvikling
- Indkøb

6. Foretag en SWOT-analyse af Airbnb og vurder i den forbindelse, hvordan Airbnb bør agere, hvis man vil mindske risikoen for indgreb over for forretningsmodellen og samtidig bevare en god indtjening på det danske marked.

7. Hvilke tiltag vil du foreslå HORESTA og Feriehusudlejernes Brancheforening for at imødekomme konkurrencen fra Airbnb.

Uddrag
En omverdensmodel (omverdensanalyse) er en analyse af de forhold i virksomhedens omverden, der påvirker virksomhedens udvikling. For at forstå virksomhedens situation analyseres de faktorer i virksomhedens omgivelser, der påvirker virksomhedens udvikling.

Den uafhængige omverden findes de faktorer, som virksomheden ikke kan styre, men hvorfra der kan sker en ensidig påvirkning af virksomheden. Virksomheden må løbende tilpasse sig ændringer i omverdenen og udnytte de muligheder, der opstår.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu