Indledning
Er det okay, at fratage en persons liv, fordi de har taget et liv? Der findes simpelthen ikke nogen undskyldninger for at lande, koldt og vel overvejet dræber mennesker, som er i deres varetægt.

Hvilket gør at dødsstraf i sig selv er en forbrydelse. Men ofte er den mere end det, når dødsdømte venter i årevise under dårlige forhold, så er dødsstraf også tortur.

Eller når dødsstraf bruges til at afskrække en befolkning fra at gøre noget mod undertrykkelse eller diktatur som for eksempel ses i Iran, så er dødsstraf også terror.

Uddrag
Et argument, der taler for dødsstraf er, at den skræmmer kriminelle fra at begå mord. Spørgsmålet er bare, om det argument virkelig er sandt?

Først og fremmest er der intet, der beviser, at en person holder sig fra at slå ihjel, fordi de selv risikerer at miste deres liv.

Og hvis dødsstraffen afholder nogle fra at slå ihjel, kan man ikke lade være med at tænke, at den kriminelle i stedet beslutter sig for at udøve en anden form for vold hvor den kriminelle ikke frygter at blive dømt til døden.

For det andet er en retssag om dødsstraf meget dyr. Retssager omkring vold og mord, som overvejes til dødsdom, løber typisk over mange år, hvor mange dommere og advokater er inde over, hvilket er en stor udgift for staten.