Afsætnings noter | 60 sider

Indholdsfortegnelse
Kapitel 1 – Indledning 5
- 1-Internationalisering 5
- 2-Globalisering 5

Kapitel 2 - Virksomhedens internationaliseringsproces 7
- 1 – Ekspoetmotiver 7
- Vækstmarked 8
- 2 – Vurdering af om virksomheden bør eksportere? 8
- 3 – Internationaliseringsprocessen 8
- Uppsala modellen 9
- Born Global modellen 9

Kapitel 3 – Virksomhedens aktuelle situation 10
- 1 – Idé 10
- 2 – Mål 10
- 3 – Værdikæden 10
- Supply chian management 11
- 4 – Portefløjeanalyse 11
- Boston modellen 12
- General Electric modellen 13
- SWOT-analyse 14
- Generisk strategi (konkurrencestrategi) 14
- Omkostningsleder 15
- Omkostningsfokus 15
- Differentiering 15
- Fokuseret differentiering 15
- Konklusion 16

Kapitel 4 - Vækststrategi 16
- Intensivering 16
- Markedspenetrering 16
- Markedsudvikling 17
- Produktudvikling 17
- Integration 17
- Vertikal integration 17
- Baglæns integration 17
- Forlæns integration 18
- Horisontal integration 18
- Strategisk alliance 18
- Diversifikation 18
- Frasalg/udfasning af forretningsområder (produktområder) 19
- Downsizing 19
- Rightsizing 19

Kapitel 5 – Markedsudvælgelse 19
- Metoder til markedsudvælgelse 19
- Tilfældighedsmetoden 19
- Nærmarkedsmetoden 20
- Klynger 20
- Tragtmetoden 20
- Trin 1 – Generelle forhold 21
- Trin 2 – Specifikke produkt- og markedsforhold 21
- Trin 3 – Udvælgelse 22
- Trin 4 – Få eller mange markeder 22
- Trin 5 – Parameterfastsættelse og markedsføringsplan 22
- Sammenfatning på tragtmetoden 22

Kapitel 6 – Model til analyse af markedsforhold 23
- Grundlæggende forhold 23
- Naturgivende forhold 23
- Samfundsmæssige forhold 23
- Indkomstfordeling (Lorenz kurve): S. 117 23
- Specifikke produkt- og markedsforhold 25
- Prisniveau 25
- Målgruppe 25
- Købsadfærd 25
- Konkurrencesituation 25
- Distribution 25
- Mediaforhold 25

Kapitel 7 – Kulturelle forhold 25
- Kultur og markedsføring 26
- Fordele ved at kende kulturen: 26
- 3 – Kulturforskelle 26
- Naturgivne 26
- Historiske 26
- Systematisering af kulturforskelle 27
- Terpstra modellen 27
- Andre måder til systematisering af kulturforskelle 27
- 4 modeller.. 27
- Synlige/ikke synlige forskelle 27
- Hofstedes 4+1 model 27
- Lav og høj kontekst kulturer 28
- Merkantil kultur 28

Kapitel 8 – Informationssøgning 29
- Informationsbehov 29
- Markedet 29
- Konkurrenter 29
- Virksomheden selv 30
- Data og indsamlingsmetoder 30
- Desk-research 30
- Field-research 30
- Krav til de indsamlede informationer 30
- Trykte- og elektroniske kilder 30

Kapitel 9 - Regioner af eksportmæssig interesse 31
- Danmarks eksport 31
- Vesteuropa 31
- Central- og Østeuropa 31
- SNG-landene 32
- Nordamerika 32
- Asien 32
- Andre regioner 32

Kapitel 10 – Segmentering og målgruppevalg 33
- International segmentering og målgruppevalg 33
- Segmentering 33
- Fordele ved segmentering 33
- Ulemper ved segmentering 33
- Udifferentieret markedsføring 33
- Differentieret markedsføring 33
- Koncentreret markedsføring 33
- Segmentering og målgruppevalg på det internationale konsumentmarked (BTC) 34
- SMUK-modellen 34
- Segmentering og målgruppevalg på det internationale producentmarked (BTB) 34
- Kvalitativ værdiprofilering 34
- Kvalitativ værdiprofilering – modellen 34

Kapitel 11 - Den konkurrencemæssige position 35
- 4 konkurrencemæssige positioner 35
- Markedsleder 36
- Markedsudfordrere 36
- Markedsfølger 36
- Markedsnicher 37
- OBS 37

Kapitel 12 – Standardisering eller differentiering af parametermixet på eksportmarkedet 37
- De 4 P’er 37
- Standardiseret parameterstrategi 37
- Differentieret parameterstrategi 38
- Årsager til differentiering af parametrestrategien 38
- Differentieret eller standardiseret parametrestrategi. 39

Kapitel 13 - Produkt 40
- Standardiseret produkt 40
- Regional standardisering 40
- Differentieret produkt 40
- Emballage 41
- Navn og logo 41
- Salg til producentmarkedet 41
- Produktansvar 41

Kapital 14 – Pris, betaling og finansiering 41
- Prisfastsættelsesmetoder 42
- Teoretiske prisfastsættelsesmetoder 42
- Prisfastsættelse i praksis 42
- Prisfastsættelse på eksportmarkederne 42
- Datterselskaber, joint-ventureselskaber m.m. 42
- Prisdifferentiering på forskellige eksportmarkeder 43
- Prisstrategier på eksportmarkederne 43
- Livscyklus 43
- Salgsbetingelser 44
- Betaling og finansiering 44
- Finansieringsmuligheder 45
- Risikobegrænsning 45

Kapitel 15 – International distribution 46
- Distributionsanalyse 46
- Distributionsstrategier på konsumentmarkedet 46
- Indirekte distribution 46
- Direkte distribution 47
- Produktion i udlandet 49
- Kontraktarrangement 49
- Licensproduktion 49
- Franchising 50
- Direkte investering 50
- Joint-venture 51
- 100 % investering i egen produktionsvirksomhed 51
- Transport 52
- Valg af transportform 52
- Forskellige transportformer 52
- Transportformidlere 52
- Transportforsikring 53

Kapitel 16 – Promotion 53
- Promotionmixet består af 53
- Cross-Cultural-promotion 53
- Promotions-barrierer: 53
- Opdeling af promotionsaktiviteter 54
- Reklame 54
- Medietyper 54
- Medieplanlægning 55
- Standardisering kontra differentiering af reklamen 55
- Salgspromotion 56
- Trade promotion 56
- Public relation (PR) 56
- Personligt salg 57
- Opdeling af promotionaktiviteter på eksportmarkedet 57

Kapitel 17 – Markedsføringsplanen 57
- Markedsføringsplanens generelle indhold 57
- Indhold – Hovedstruktur (markedsføringsplan) 57

Uddrag
Born Blobal modellen beskriver, hvordan nogle virksomheder allerede i første 3-4 leveår søger at opnå åbenbare konkurrencemæssige fordele ved samtidig at sælge produktet til mange lande, og deres produkt er ofte allerede i udgangssituationen udviklet til et internationalt marked.

---

Pile betyder hvordan de vil udvikle sig i fremtiden. Ex. pil til højre, og lidt nedadgående = større markedsandel, men vil falde lidt i markedsvækst. Se. Sengetøj på s. 27 i opg.bog.

Stjerne: meget attraktivt. Produkterne er allerede succesrige, og der forventes stor indtjening i de nærmeste år. Nokias mobiler og Vestas vindmøller er eks. på stjerner.

Spørgsmålstegn: produkter med lav markedsandel, men på et høj vækstmarked. Bidrager med begrænset indtjening.

Malkeko: rummer projektgrupper med stor markedsandel, på et stagnerende marked. Bidrager ofte med stor indtjening.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu