Afsætnings noter | Mange modeller

Indholdsfortegnelse
METODE 1
- Formålet med analysen: 1
- Datakilder 1
- Standardanalyser: 1
- Kvalitative data 1
- Kvantitative data 2
- Stikprøve fortages: 2
- Repræsentativitet 2
- Markedsanalyseprocessen 2

EKSTERNE FORHOLD 2
- OMVERDENSMODELLEN 2
- Den afhængige omverden 2
- Den uafhængige omverden 3
- OT-OPSTILLING 4

INTERNATIONALISERING 4
- Virksomhedens eksportmotiver 4
- Virksomhedens eksportberedskab 5
- Virksomhedens fase af internationalisering 5
- Markedsudvælgelsesmetoder 5

INTERNE FORHOLD 6
- Værdikæden 6
- Virksomhedens ide, vision og mål 7
- SW-opstilling 7
- Blue ocean 8
- TOWS-Matrix 9
- Konkurrencestrategi 9
- Vækststrategi 9
- Vækst via integration 10
- Stratetisk aliance 10

EFTERSPØRGSELSFORHOLD 10
- Segmenteringsprocessen 10
- målgruppe strategi 11
- Livsstilsanalyser 12
- SMOK-analyse 12
- Segmenteringsvariable på producentmarkedet 12

KØBSADFÆRD PÅ KONSUMENTMARKEDET 13
- SOR-modellen 13
- Behov 13
- Købstyper 13
- Købsadfærdstyper 14
- Køberoller 14
- Beslutningsprocessen 14

UDBUDSFORHOLD 15
- Branchekarakteristik 15
- Konkurrent identifikation 15
- Præferencer på markedet 15
- Konkurrenceformen på markedet 16
- Konkurrencemæssige positioner 16
- Positionering 17
- Brancheanalyse 18

MARKETINGMIX 19
- Produktklassifikation 19
- Faser i produktudviklingen 19
- Branding strategi 19
- De 7 p’er 19
- De 4 p’er 19
- Mærkestrategi 19
- PLC 19

Uddrag
Omnibusanalyser er en standardanalyse, som laves af et analyseinstitut, hvor der indgår spørgsmål fra en række virksomheder. Man vil gerne undersøge købsadfærd, mærkekendskab, politiske holdninger og forbrugsvaner

Panelundersøgelser er analyser, som gennemføres flere gange med de samme respondenter. Her undersøger man kundeprofiler, kundeloyalitet eller indkøbsfrekvens

Medieundersøgelser belyser danskernes medievaner, dvs. hvem der læser, ser og lytter til hvad.

Der udarbejdes statistikker over læsertal for dagblade, ugeblade, magasiner og lokale ugeblade. Der er også eksponeringstal for outdoor- og biografreklamer.

---

Fase 1: Gennem en pestel- analyse frasorteres de minds attraktive lande (Niger, Venzuela mm.) lande som ikke er profitable at eksportere til.

Fase 2: Her ser virksomheden på efterspørgselsforhold som markedsforsyningen landets egenproduktion+import-eksport for at se hvor meget der kan tilføres markedet.
- Af kvalitative efterspørgselsforhold ser de på forbrugsvaner og købsadfærd
- Af udbudsforhold ser de på konkurrencesituationen
- Af distributionsforhold kan de se på hvilke kanaler de kan få adgang til
- Yderligere er der medieforhold og profitmuligheder

Fase 3: De resterende lande rangeres efter udvalgte kriterier

Fase 4: Denne omfatter såvel strategiske overvejelser som de mere taktiske overvejelser som fx udformning af handlingsparametrene (marketingmix)

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu