Indholdsfortegnelse
1. Beregn, på baggrund af figur 1, hvor mange liter luft pr. Minut den totale lungeventilation forøges med under arbejde. Forklar dine beregninger
2. Forklar resultaterne, vist i figur 1.
3. Afbild datasættene, vist i figur 1, for henholdsvis drenge og piger med vitalkapacitet som funktion af højde
4. Vurder hypotesen om, at der er korrelation mellem højde og vitalkapacitet på baggrund af resultaterne i figur 1 og din afbildning
5. Giv forslag til, hvorfor alderen kan have indflydelse på vitalkapaciteten.

Uddrag
På de to grafer ses det at der faktisk er en lille sammenhæng mellem højde og vitalkapacitet. Hvis man kigger på den øverste graf, viser den højden og vitalkapaciteten for drenge.

Her kan man sammenligne med den laveste og den højeste dreng, hvor det ses at det er den højeste dreng der også har den højeste vitalkapacitet.

Det samme ses også ved den sidste graf, altså at den laveste pige har en lille vitalkapacitet, modsat den højeste pige har den største vitalkapacitet.

Men på trods at, at der er den lille sammenhæng mellem højde og vitalkapacitet, ses det også på r2-værdien, at den ikke er særlig god.

På graferne ses begge r2- værdierne som ved drengene er på 0.37 og ved pigerne er den på 0,56. For at der skulle være en god korrelation mellem højde og vitalkapacitet, brude r2 være på mindst 0.95 for at være acceptabel, eller over 0,99 for er være glimrende.

Dette ses ikke i nogle af tilfældene. Hvis man eksempelvis kigger på grafen for drenge, viser det sig at selvom man er 1,74 cm, så er vitalkapaciteten altså kun på 3700.

Ved grafen for pigerne, ses det også at selvom man er 1,62 m, så kan man godt have en nogenlunde høj vitalkapacitet.