Indholdsfortegnelse
Hvad viser Pentathlon-modellen?
Hvad er den kreative proces?
Hvilke idegenereringsmetoder kender I?
Omvendt brainstorm;
Rolleperspektiv;
Associationsteknik;
Backcasting;
Visuel teknik;
Hvad er pain, jobs to be done, value proposition og jury?
- JTBD
- Pain
- Value Proposition
- Jury
Hvad ved I om diffusion?
Hvad viser Porters diamantmodel?

Uddrag
Hvad viser Pentathlon-modellen?
Innovationstragten er en model, der således er beskrivende fra innovationsprocessens første ide til det færdige produkt eller servicen som evt bliver lanceret på markedet.

Pentathlon-modelen har de samme elementer som innovationstragten som er nævnt i tekststykket ovenover, bare med nogle ekstra elementer som er; (Innovationsstrategi), (Mennesker, organisation og samarbejde), (Samfund).

Altså innovationsstrategi, her handler det om hvilke strategiske mål virksomheden gerne vil og hvordan innovationen kan hjælpe til for at nå målene.

Ved Mennesker, organisation og samarbejde er det disse forhold, som skal skabe målene til virkelighed.

En fase her i processen er at det kræver en kvalificerede medarbejdere til ideen.

Man kan sige at pentathlon-modellen og innovationstragten er en vigtig rolle i forhold til om landets internationale konkurrenceevne.

Hvad er den kreative proces?
Den Kreative process er med til at understøtte evnen til at tænke og handle kreativt.

Lars Geer mener i øvrigt at kreativitet er den centrale kilde for økonomisk værdiskabelse i fremtiden. Derfor er det vigtigt at man fremmer de kreative løsninger gennem de kreative processer.

Når man skal anvende de kreative processer, så skal man være opmærksom på sine tanker og hvordan man tænker. der er to former for kreativ tænkning, der er den logiske tankegang og den Kreative tænkning (Horisontale tænkning).

Den kreative tænkning er modsat den logiske tænkning hvor der ikke indgår vurderinger men i stedet bygger man vider på andres ideer.

De to former for tænkning er essentielle kilder tile en succesfuld kreativ process, men man børe holde dem adskilte fra hinanden.

Den kreative process har en masse elementer, og teknikker - Der findes mange forskellige modeller der beskriver den kreative process - hvor en række parametre er faste.

Den kreative process består af en problem afklaringsfase, en Idéudviklingsfase og idéudvælgelsesfase.

Det er vigtigt at pointere at den kreative process ikke er det samme som den innovative process. Den kreative process handler udelukkende om selve idéudviklingen.