Indholdsfortegnelse
Indholdsfortegnelse
1. Introduktion s.2
2. Ideudvikling s.2
2.1 Kilde til ideer s.2
2.2 Idekompas s.3
2. 1 Delkonklusion s.3
3. Innovationsprocess s.3
3.1 Markedsanalyse s.3
3.2 Persona s.4
3.3 Brugerdreven innovation s.5
3.4 Prototype s.6
3.4 Delkonklusion s.6
4. Diffusion s.7
4.1 Ide s.7
4.2 Faktorer for diffusion s.8
4.2 Delkonklusion s.9
5. Strategi s.10
5.1 Business model canvas s.10
5.2 Delkonklusion s.12
6. Organisation s.13
6.1 Liam s.13
6.2 Andreas s.13
6.3 Emilie s.14
6.4 Mikkel s.14
6.5 Organisering af roller s.15
6.6 Ejerform og ejeraftale s.15
6.7 Delkonklusion s.15
7. Samfund s.16
7.1 Hjælp at hente s.16
7.2 Finansiering s.17
7.3 Påvirkning på samfundet s.17
7.4 Delkonklusion s.18
8. Konklusion s.18
9. Kildeliste s.20
10. Bilag s.20

Optimer dit sprog - Klik her og bliv verdensmester i at skrive opgaver

Uddrag
I ideudviklingsprocessen benyttede vi os først og fremmest af kryds metoden (se bilag 1) indenfor association metoder. På den måde opstod ideer ved at kombinere to kendte emner på nye måder. Disse ideer skabte nye associationer og herefter nye ideer. Vi benyttede også metoden, styret fri association, hvor vi blev udsat for stimuli fra billeder. Der opstod også ideer fra kilder som branche og markedsstruktur. Heri var der sket en ændring i turisters adfærd, som havde skabt et nyt behov.

Der blev herunder benyttet en markedsanalyse indhentet gennem desk research fra eksterne kilde: Ifølge turismerådgivningsvirksomheden, Skift, vil 39,6 % af turister i alderen 25 – 34 hellere løse et problem selv end spørge officielle kanaler til råds. Hos den ældre 55 – 64 målgruppe vil 19,7 % stadig hellere selv løse problemerne. Dermed blev der benyttet en Outside in-synsvinkel, som følge af der blev undersøgt jobs og pains på markedet. Desuden blev der benyttet en inside out-synsvinkel, hvor der blev taget del i hverdagens problemer og hermed en fri association som ideudviklingsmetode.

Heri var der et pain for en løsning af søvnproblemer, hvilket resulterede i ideen for en topmadras eller pude der stimulerer søvn gennem musik og massage. Derudover blev der også af ideudviklingsmetoder benyttet benspænd som brainstorms metode. Heir blev benspændet: “Ideen skal være bæredygtig og have en miljømæssig eller social værdi” benyttet. Dette resulterede i en række bæredygtige ideer; se ide 2, 3, 4, 7, 8 i bilag 2.

..............

I innovationsprocessen kunne der benyttes brugerdreven innovation gennem inddragelse af lead users. Lead users er brugere som rejser meget og hermed kunne disse respondenter kontaktes fra markedsanalysen. Lead users benyttes også til brugertest af prototypen. Disse benyttes fordi lead users møder behov, som forventes at blive generelle i markedet, men møder dem måneder eller år før, at de bliver generelt erkendt hos en større gruppe i markedet. Dermed kan disse afgøre om de forskellige funktioner i appen har markedspotentiale, som kan opnås gennem brugertest.

Der kan også anvendes avancerede brugere der har forstand på apps eftersom de vil have grundigt kendskab til, hvordan apps bliver brugervenlige. Der kunne også inddrages eksperter fra juryen, heriblandt turistbureauer og kulturministeriet i Danmark som vil kunne vurdere appen på baggrund af viden på området om turisme og kultur. Disse er også nødvendige at inddrage fordi målgruppen er en trussel mod dem, når kontaktpunkter i kunderejsen mindskes. For at stadig sikre en økonomisk bæredygtig turist sektor skal appen foretages i samarbejde med turistbureauer og kulturministeriet.