Erhvervsøkonomi innovation | Luk Virksomheden Op | Spørgsmål

Spørgsmål til kapitel 1 i bogen Luk virksomheden op, afsnit 1.4 til og med 1.6.

Opgavebeskrivelse
1. Redegør for de fire innovationsparadigmer.

2. Der er fire tilgange til brugerdrevet innovation, forklar disse.

3. Definer de 4 p’er indenfor innovationsformer og løs opg. 1.7

- Øvelse 1.7: Innovationsformer
Find minimum ét eksempel på hver innovationsform (produkt, proces, positionering og paradigmer).

- Diskutér, hvilken innovationsform der kommer til udtryk i casen om EverShelter.

4. Forklar forskellen på inkrementel og radikal innovation.

5. Redegør for Henderson og Clarks fire typer af innovation, og løs opg. 1.8.

- Øvelse 1.8: Converse All-Star
1. Undersøg innovationstypen i casen.
2. Undersøg, hvilke forbrugere det nye produkt henvender sig til.
3. Diskutér, hvorfor Nike har valgt at ændre på produktet. Tag udgangspunkt i afsnittet: Kilder til innovation.

6. Forklar, hvad er disruption.

7. Hvad er en PLC kurve, redegør for faserne.
- Introduktionsfasen:
- Vækstfasen:
- Modningsfasen:
- Nedgangsfasen:

Indledning
Det første innovationsparadigme er entreprenøropfattelsen, der havde sin storhedstid indtil slutningen af 1930’erne.

Den handler om, at et individ har lysten til at skabe nyt og løse problemstillinger i stedet for at have fokus på at få en personlig økonomisk gevinst.

Dette innovationsparadigme går altså overordnet ud på, at innovation grundlæggende opstår fra individers handlinger. Entreprenøren er samtidig drevet af at omsætte sin kreativitet med viden, således at der kan skabes et nyt, innovativt produkt.

Derfor taler man også, at man skal mønsterbryder, da man skal være i stand til at bryde rammerne og se nyt på tingene.

Det andet innovationsparadigme er den teknologi-økonomiske forklaring, som havde sin storhedstid i 1940’erne og 1950’erne. Den handler om, at de store virksomheder i denne tid i højere grad omlagde produktionen vha. teknisk videnskab, hvorfor ingeniører og teknikere fik en mere betydningsfuld rolle end entreprenørerne.

Det kan således siges, at det i dette innovationsparadigme er den forbedrede teknologi, der er med til at skabe innovative løsninger, som i sidste ende kan skabe økonomisk vækst for en virksomhed. Man taler også om, at denne opfattelse er push-orienteret, da det er teknologiske inventioner, der er med til at skabe innovation.

Uddrag
Den første tilgang indenfor brugerdreven innovation er brugertest, som handler om, at virksomhederne skal få kunderne til at teste deres produkter eller services, inden de kommer ud på markedet.

Man kan f.eks. have en fokusgruppe, der giver deres mening om det produkt, de skal teste. Brugertesten kan dog kun være med til at ændre småting på produktet.

Den anden tilgang indenfor brugerdreven innovation er udforskning af brugerne, der handler, at virksomhederne benytter brugerne til at observere dem for at se, hvordan de benytter og forstår deres
produkt.

Man kigger derfor på, hvordan deres adfærd er, og hvilke vaner de har. Man kan altså lave observationer, hvor man derefter kan lave et interview for at få uddybet disse.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu